Bush stoppar hetsjakten på små kraftverk

Småskalig vattenkraft:

Bush pausar omprövningarna

Bakgrunden är det allvarliga läget i elsystemet


– Idag är vi i en situation där varje kilowattimme räknas, säger Ebba Bush. Regeringen pausar därför omprövningarna av den småskaliga vattenkraften. Förslaget snabbehandlas och beslut ska tas den 30 januari.

Näringsminister Ebba Bush och miljöminister Romina Pourmokhtari kallade på måndagen till presskonferens om den småskaliga vattenkraften. De betonade båda den viktiga roll som vattenkraften spelar i landets elsystem.
– Lokalt och regionalt så bidrar vattenkraften till elsystemet genom att vara fossilfri, och planerbar, säger Ebba Bush.
– Och den bidrar till en kostnadseffektiv och fossilfri balansering genom sin möjlighet att kunna lagra vatten i sina dammar.
Vattenkraften kan starta snabbt, stabilisera och balansera elsystemet. Lagringskapaciteten i de svenska dammarna är totalt motsvarande 34 TWh.
– Vattenkraften kan bidra till att återställa elsystemet om det värsta skulle hända och delar av Sverige blir svart, säger Ebba Bush.
Vattenkraften producerar dessutom även när det inte blåser.

Robust elsystem
När arbetet med att miljöanpassa vattenkraften inleddes hade vi ett robust elsystem, förklarar Ebba Bush. Sedan dess har ett antal kärnkraftverk lagts ner, och vårt behov av reglerkraft och stabil elproduktion har ökat.
– Mycket har ändrats. Vårt behov av el har ändrats, säger Ebba Bush.
Under pausen ska regeringen utreda vad som gått snett och vad regeringen behöver göra för att den politiska viljan ska få genomslag på några av våra myndigheter. Det krävs tolv månader för att analysera vad som behöver ändras för att säkra vattenkraften.
– Idag är vi i en situation där varje kilowattimme och elproducent räknas, säger Ebba Bush.
– Utifrån dagens situation saknar vi en bild av hur omprövningarna av vattenkraften kommer att påverka systemet.
Vattenkraftens miljöfond har rapporterat att den omprövningar som redan är igång visar att förlusten av producerad el är betydligt större än den gräns riksdag och regering har satt upp.

Vatten viktigast
I genomsnitt 40 procent av elen kommer från vattenkraften. Vissa dygn är det över 50 procent. Vattenkraften är därför en betydande del av det svenska elsystemet.
Vattenkraften producerar i genomsnitt 67 terawattimmar (TWh) per år. Av det står den småskaliga vattenkraften för fyra TWh.
I takt med att vi bygger ut vindkraften och avvecklar kärnkraften så får vattenkraften allt större betydelse.
– Vattenkraften är fossilfri och bidrar med planerbarhet, stabilitet och balansering, säger Ebba Bush.
– Det är därför en viktig del av elförsörjningen under de mest svåra förhållanden vi kan tänka oss, och därmed en viktig del av elförsörjningens bidrag till totalförsvaret.
Det är bakgrunden till att regeringen nu beslutat att pausa omprövningarna. Beslutet innebär att ansökningar som skulle lämnats in den 1 februari 2023 nu istället ska lämnas in den 1 februari 2024.  Alla senare datum skjuts också framåt i tiden.
Under tiden kommer analyser att göras för att bedöma omprövningarnas påverkan på elsystemet.
– Elsystemet är i ett helt annat läge nu. Därför behövs det en ordentlig analys av vårt elsystem innan omprövningarna drar igång igen, säger miljöminister Romina Pourmokhtari.
Förslaget kommer att snabbehandlas. Beslut ska tas redan den 30 januari.
Göran Åhrén


Pausen en konsekvens
av myndigheternas

vägran att lyda riksdagen


Bakgrunden till regeringens beslut att pausa omprövningarna av vattenkraften är att myndigheter inte tagit till sig tidigare beslut i riksdag och regering. Rapporter har kommit in om att myndigheter arbetar i en helt annan riktning. Landet riskerar därför att tappa en stor del av den el som den småskaliga vattenkraften står för. Vilket ytterligare skulle förvärra elkrisen.
Hetsjakten på småskalig vattenkraft har fortsatt trots politikens ansträngningar att få ett stopp på den. Vattenkraftens miljöfond har rapporterat att de mål riksdag och regering satt upp om en gräns för hur mycket elproduktion som får gå förlorad i omprövningarna, inte respekteras av länsstyrelsernas när de förslår åtgärder i de första prövningsgrupperna.
Det mesta av den småskaliga vattenkraften finns dessutom i södra Sverige där priserna på el nu är som högst.
Havs- och vattenmyndigheten fick i uppdrag att skriva om vägledningar och föreskrifter i enlighet med det beslut som riksdag och regering har tagit. Men myndigheten tog god tid på sig, och resultatet blev inte det som branschen hoppats på. Länsstyrelserna har fortsatt att ställa orimliga krav.
När nu den nya regeringen väljer att pausa omprövningarna så är det en direkt konsekvens av myndigheternas vägran att följa de beslut som en majoritet i riksdagen har tagit. Dessa beslut går i korthet ut på att det skulle bli enklare regler, att omprövningarna inte fick bli så betungande att verksamheterna inte längre kunde bedrivas, och att alla möjligheter till undantag som vattendirektivet medger ska tas tillvara. Inget av detta har ansvariga myndigheter levererat.
Omprövningarna pausas alltså medan regeringen utreder hur man ska få myndigheterna att lyda riksdag och regering.
(WESTSIDAN: 2022.12.11)

”Idag är vi i en situation
där varje
kilowattimme räknas”

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s