Home

Kraftverksägare ryter till

Anklagar Vattenmyndigheten för att ljuga

Västsvensk Vattenkraftförening (VSVF) anklagar Vattenmyndigheten för att ljuga. Föreningen hävdar att myndigheten ljuger
genom att utelämna relevanta delar av sanningen i sin beskrivning som därmed inte stämmer med verkligheten.
”Vattenmyndigheten gömmer sig bakom en komplicerad byråkrati som är så omfattande att knappt någon förstår. Därmed kan eller orkar ingen ifrågasätta”, skriver VSVF, som också hävdar att myndigheten ger en skev bild av samverkansprocessen, och att man i själva verket inte lyssnar.
www.westsidan.com/debatt

Mats Green gav Småland hopp

Regeringen gör just nu gör en konsekvensanalys av omprövningarna av den småskaliga vattenkraften. Det berättade riksdagsledamoten Mats Green när Smålands vattenkraftförening höll årsmöte den gångna helgen.
– Man ska ta fram ett regelverk där elförsörjningen ska få högre prioritet, säger Mats Green.
Regeringen ska också titta på hur kostnaderna för de åtgärder länsstyrelserna föreslår drabbar kraftverksägarna.
– Kostnaderna för omprövningarna får inte bli orimliga, säger Mats Green.
Riksdagen har ju slagit fast att omprövningarna inte får bli så betungande för den enskilde att verksamheten inte kan fortsätta bedrivas. Ett politiskt mål som inte respekteras av alla länsstyrelser.
http://www.westsidan.com/vatten

Sverige går längre än EU

”Det håller inte att skylla all galenskap på EU”, skriver Kerstin Davidson. Sverige går ofta längre än EU avsett med sina direktiv. Och svenska myndigheter struntar i att använda de undantag som EU-direktiven medger.
Kerstin Davidson tar två exempel. Direktiven om luftkvalitet och vattendirektivet. I båda fallen har Sverige överimplementerat. Hon citerar nationalekonomen Lena Nerhagen, som studerat hur lagar och regler tillämpas i Sverige, och konstaterat att Sverige är extremt.
När det gäller vattenkraften har miljöjurister med juridisk fingerfärdighet lyckats förvandla kraftverksägare till förorenare. Därför tvingas nu privata kraftverksägare bekosta de miljöåtgärder som statliga myndigheter beslutar om.
Unikt för Sverige är också att myndigheterna inte behöver analysera konsekvenserna av sitt handlande i ett vidare perspektiv. En lagändring är dock på gång.
www.westsidan.com/asikt

Strutsarnas tid snart förbi

Strutsarnas tidevarv borde snart vara förbi, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Med utgångspunkt i Botkyrka, resonerar han kring händelserna och patritoppens val att stoppa huvudet i sanden.
”Det intressanta är att man redan visste om denna djupa konflikt, men man valde att mörka.”
Att Botkyrka inte är unikt visar Sameh Egyptson i sin digra avhandling, resultatet av 20 års forskning.
”Idag flödar mediekritiken mot honom, på olika sätt beroende på var redaktionerna ligger på höger vänsterskalan.”
www.westsidan.com/kronikor

Bäveån blev riksdagsfråga

Vattenkraften måste få bättre förutsättningar. Häxjakten på småskalig vattenkraft måste stoppas. Det var budskapet från riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD) när han på torsdagen satte press på miljöministern Romina Pourmokhtari (L) i riksdagens frågestund.
Ottosson talade bland annat om ”olyckliga signaler” från en del länsstyrelser som uppmanat vattenkraftsägare att inte invänta pausen, utan köra på innan det nya regelverket är på plats.
– Det kan upplevas som att vi har tjänstemän som driver egna agendor, säger Kjell-Arne Ottosson, som undrade vad regeringen gör för att motverka detta.
www.westsidan.com/nyheter

Spioner har spelat en stor roll

Spioner har spelat en stor roll i världshistorien, skriver historikern Per Bolander. I artikeln nämner han mordet på kung Alexander, utgången av andra världskriget, atombomben, kupper i Iran och Guatemala, Koreakriget och hur CIA desarmerade vänstern efter Vietnamkriget.
”Detta är bara några exempel på hur spionorganisationer har spelat en mycket stor roll för varför världen ser ut som den gör. Men många av arkiven är fortfarande stängda. Hur många fler hemligheter skulle avslöjas om de öppnades? Hur mycket skulle vi tvingas skriva om historieböckerna”, skriver per Bolander.
www.westsidan.com/utblick

Gul ponny ändrar allt

EU-kommissions ordförande Ursula von det Leyen har fått sin gula ponny riven. Hon har nu själv fått smaka på EUs rovdjurspolitik, konstaterar Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. EU ska nu se över rovdjurspolitiken.
Thorstensson jämför von der Leyen med Martin Luther, som också reagerade över att någon var inne i hans fårhagen och röjde. Historien är full av makthavare som gjort felbedömningar, konstaterar han. ”Varg är nu uppe på EU-agendan bara för att Ursulas egen guldgula ponny drabbats av den EU-skyddade ulven”, skriver Sven-Arne Thorstensson. ”Tur att verkligheten ibland kommer tillräckligt nära de som har klubban”, avslutar han.
www.westsidan.com/kronikor

Om att odla motsättningar

Romarna försåg folket med bröd och skådespel. ”Detta beprövade koncept har visat sig fungera utmärkt genom alla tider”, skriver WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson i sin nyårskrönika.
Men något har hänt. Skådespelet har förändrats. ”Sanning och måttfullhet har blivit helt omodernt.” ”I denna miljö så frodas både charlataner och storytellers.” ”Detta nya skådespel har också fått en helt ny dimension, ett nytt syfte. Från att ha varit ett medel att roa folket, så har det övergått i något helt annat, nämligen att odla motsättningar.”
www.westsidan.com/kronikor

Energikrisen i Tomte-satir

Sverige sänks nu i mörker, skriver WESTSIDANs krönikor Sven-Arne Thorstensson. Veckans krönika är på vers, en parafras på den kända dikten TOMTEN, där Sven-Arne Thorstensson häcklar våra makthavare för haveriet i energipolitiken.
”Ingen fattar just nu hur de tänker. Ty i mörker, de Sverige nu sänker”, skriver han bland annat, och kritiserar den konfiskatoriska skattepolitiken. ”Moms på skatten och mer ska tillbaka – Vi har nu ej mer att försaka.” Läs hela dikten på…
www.westsidan.com/kronikor

Hetsjakten odemokratisk

Aktivister dominerar statens kampanj mot små privata vattenkraftverk. Deras mål är uppenbart. Att orsaka så stor ekonomisk skada för små privata elproducenter som möjligt. Målet är att kraftverksägarna ska ge upp, lägga ner verksamheten och själva ansöka om utrivning.
Man gör det genom att överdriva krav på åtgärder, långt utöver vad som är motiverat ur miljösynpunkt. Att vattenkraftens miljöfond betalar en del av kostnaden är inte tillräckligt när slutnotan för många kraftverksägare ändå hamnat på miljonbelopp.
www.westsidan.com/asikt

Bush stoppar hetsjakten

Ebba Bush stoppar hetsjakten på den småskaliga vattenkraften. Regeringen pausar nu omprövningarna i syfte att utreda hur man ska få ansvariga myndigheter att lyda riksdag och regering. Det innebär att de kraftverk som skulle lämna in ansökan i februari 2023 nu istället kan vänta till februari 2024. Under tiden ska regeringen utreda hur man kan säkra den elproduktion som den småskaliga vattenkraften faktiskt står för, enligt ministern cirka 4 terrawattimmar (4 TWh), varav en betydande del annars riskerade att tvingas lägga ner. Mitt i en elkris.
www.westsidan.com/nyheter


Public Service allt mer politiserat

Har ledningen för Vattenfall och Public Service missförstått sina uppdrag? Allt blir mer och mer politiserat, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Han kritiserar Public Service som låter Vattenfall hävda att det är omöjligt att återstarta Ringhals, utan att ställa självklara följdfrågor. Journalisterna på Public Service verkar inte ha förstått sitt uppdrag att skildra verkligheten sakligt och opartiskt. Istället tar man ställning och ger utrymme åt uppfattningen att det är omöjligt att återstarta Ringhals.
Sven-Arne Thorstensson formulerar ett ”normalt VD-svar” så här:
”Självklart ser vi en återstart som möjlig. Tyvärr har nedmonteringsprocessen kommit en bit på väg, så jag kan i dagsläget inte ge någon tidsplan. Men kommer det beslut om återstart är vi redo.” Men det var alltså inte det besked som Ringhals VD gav i TV.
www.westsidan.com/kronikor

Retoriken blev Centerns fall

Det gamla bondeförbundet hade en gång sitt starkaste fäste på landsbygden. Så är det inte längre, skriver WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson. ”Utspelet före valet om att ånyo stötta en Socialdemokratisk regering och det oupphörliga hatet mot SD var droppar som till slut gjort en grop i stenen”, skriver han i Veckans krönika.
”Troligen så finns det många, även jag själv som hoppas på att Centerpartiet ska nyktra till och lämna den smalspåriga självgodhetens arena”, skriver Sven-Arne Thorstensson, och konstaterar att ljuset just nu kommer från Norrland, när partiet ska välja ny partiledare. Han kritiserar partiledningen för att fortsätta den retorik som sänkt partiet. ”Annie Lööf kan helt enkelt inte sluta använda sin nedlåtande retorik, trots att det är just den som fick partiet på fall. Hon fattar helt enkelt inte, eller vill hon inte, eller så använder hon samma taktik som Ryssland ofta använt, nämligen den bränna jordens taktik.”
www.westsidan.com/kronikor

Biologisk enfald hotar Bäveån

Naturligt definitiv vandringshinder. Eller inte. Det är frågan. Fossumsbergs kraftstation i Bäveån i Uddevalla är ett vandringshinder. Det är de flesta överens om. Frågan är om det är ett naturligt vandringshinder. I så fall bör restaureringen av Bäveån sluta där. Det hävdar biologen Eva Nilsson, som varnar för konsekvenserna om man släpper upp havsöring där den aldrig kommit upp tidigare. Idag saknas det historiska bevis för att havsöring tagit sig förbi Fossum. Det blir då svårt att motivera fiskvandringsvägar för mellan 20 och 30 miljoner.
http://www.westsidan.com/vatten

Energikrisen undergräver demokratin

Regering och Riksdag har försatt oss i en ohållbar situation. Det hävdar Sven-Arne Thorstensson, som i veckans krönika tar sig an energipolitiken. ”När det gäller Ryssland och Putin så är nästan alla inom EU överens om att man vill ha demokrati i Ryssland och Vitryssland m.fl. länder. Men problemet är att man ser andras brist men inte sin egen. Vi ropar efter demokrati i andra länder men gnager sönder vår egen inifrån”, skriver han. Detta undergräver européernas tro på demokrati.
www.westsidan.com/kronikor

Ny regering stoppar omprövningarna

Den nya regeringen vill värna den småskaliga vattenkraften. Därför inför man nu ett moratorium, ett stopp för de pågående omprövningarna. Det berättade Ebba Bush (KD) på presskonferensen i riksdagen på fredagen. Konsekvenserna för elproduktionen ska utredas. Man vill också ta fram ett nytt regelverk som starkare betonar betydelsen av elproduktionen. Ett mål är också att ägarna till de små kraftverken inte ska drabbas av orimliga kostnader.
http://www.westsidan.com/vatten

Chansen är nu – det gäller att försöka

Det gäller att skynda lite långsamt, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Först gäller det att få alla fyra partier att begripa läget. Chansen är bara en, och den är nu.
Lyckas Ulf Kristersson bilda regering så väntar nästa svårighet. Att få 400 myndigheter att förstå och genomföra nya uppdrag. ”Det kommer bli tufft men nu gäller det att försöka. Befolkningen behöver åter få tilltro till att demokrati är logiskt.”
www.westsidan.com/kronikor

Annika Strandhäll

Regeringen vill ha mer vattenkraft

Regeringen vill öka produktionen av el från vattenkraft. I ett pressmeddelande skriver miljöminister Annika Strandhäll att vi behöver se till att vattenkraften utnyttjas till max. Regeringen har därför gett ett uppdrag till HaV, Havs- och vattenmyndigheten. Tanken är att föreskrifter och vägledningar ska bli mer ändamålsenligt utformade.
– Vi ska värna våra svenska vattendrag och sjöar, samtidigt som det är viktigt att vi i den exeptionella situation Sverige och Europa befinner sig säkerställa att vi inte tappar viktig elproduktion, säger hon.
www.westsidan.com/politik
Läs också kommentaren på Sista Utposten: Som att be räven vakta hönsgården
www.westsidan.com/sista-utposten

Om omedvetna pyromaner

Europa brinner. De omedvetna pyromanerna, som själva skapat problemet, försöker släcka. Men det går inte så bra. WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson använder flera bilder för att beskriva läget så här en vecka före valet. Det handlar om oförmågan att lösa problem, och att man istället väljer att skylla på någon annan. I en annan bild jämför han med en dålig resebyrå.
”Nästa söndag är det val och då bör var och en utvärdera resebolaget som tagit oss till vårt resmål. Vi lär få stanna här ganska länge för flighten tillbaka är för närvarande canceled (inställd)…på obestämd tid.
www.westsidan.com/kronikor

Ett dråpslag mot svenskt jordbruk

Blir Nordiska rådets rekommendationer verklighet, innebär det ett dråpslag mot svensk animalieproduktion. Och våra möjligheter att öka vår självförsörjningsgrad. Det skriver lantbrukare Börje Berntsson i ett inlägg. Känslan är att de som arbetat med rekommendationerna inte verkar begripa konsekvenserna av detta. I praktiken vill man ta bort animalieproduktionen helt och hållet. Forskare har visat att jordbrukets klimatpåverkan har överdrivits. Men detta har man inte tagit till sig.
www.westsidan.com/debatt

För många kockar i soppan

Det är för många kockar i soppan. Och nivån är för låg. WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson synar svensk politik, som präglas av käbbel och svartmålning. Debatten håller därför historiskt låga nivåer. Partierna blir ointressanta. Antalet medlemmar har sjunkit med 80 procent.
Partierna är inget självändamål. ”Ni utgör just nu en pinsam del av vår samtid och om ni vill ta ansvar, agera, fusionera lägg ner, bygg nytt.” Vad vi behöver nu är stabilitet, konstaterar krönikören, som avslutar med en ”smärtsam slutsats”. Vi lider av ett gigantiskt underskott på stabilt ledarskap.
www.westsidan.com/kronikor

”Alla borde klassas som KMV”

Alla småskaliga vattenkraftverk borde klassas som KMV. Det menar riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD). Fonden borde istället användas till åtgärder. Nu går stora summor pengar till juridiska processer. I veckan besökte han Dalsland och samlade bland annat med fårbonden Christer Jansson, LRFs vattenexpert, som berättade om de stora skillnaderna mellan Tyskland och Sverige, hur man arbetar med vattendirektivet. Ett besök vid ett småskaligt vattenkraftverk i Färgelanda blev det också, innan han konstaterade att ett naturligt vandringshinder i Ödeborg sätter stopp för havsvandrande fisk att ta sig längre upp i Valboån.
http://www.westsidan.com/vatten

”De lockade i alla fall med himlen”

Nya hot. Men inga möjligheter. Nya tidens hot ger oss inget hopp. De gamla lockade i alla fall med himmelen. WESTSIDANs krönikör, Sven-Arne Thorstensson, skriver om gamla hot och nya.
”Om vi ser oss omkring, så beskrivs hoten ingående men möjligheterna till en bättre framtid lyser med sin frånvaro”. Hans slutsats är att de svarta prästerna var smartare, än de som predikar om undergång idag. De hade ju i alla fall himlen att locka med.
www.westsidan.com/kronikor

Rapport om ryska övergrepp

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD) åkte till Ukraina för att skapa sig en egen uppfattning om läget. Han rapporterar om ryska övergrepp på civila och ukrainarnas kamp för att trots kriget försöka leva ett vardagligt liv. ”Det är svårt att förstå att så vackert land, som inte hotar någon, utsätts för ett brutalt övergrepp”, skriver Magnus Jacobsson. Detta var hans tredje besök till Ukraina bara i år.
www.westsidan.com/nyheter

Budgetboxning på hög nivå

”Bilden att det är landets folkvalda i politiken som styr börjar flagna ordentligt”, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika, som handlar om den svenska statsapparaten och problemen med självständiga myndigheter.
”Politikerna har allt eftersom tappat eller medvetet släppt greppet om den statsapparat de ansvarar för”, fortsätter han, och liknar staten vid en läckande kylare som politiken försöker laga med glykol. Axel Oxenstierna skulle bli ”bedrövligt besviken” på hur hans idéer utvecklats idag, avslutar vår krönikör.
www.westsidan.com/kronikor

Om demokratins kris

I veckans krönika ställer Sven-Arne Thorstensson diagnos på demokratin. Hans slutsats är att demokratin är i kris. Och att de politiska partierna måste sluta anklaga varandra, börja lyssna på vanligt folk och vara beredda på att ompröva sina ståndpunkter. ”De bränner upp demokratin framför våra ögon utan att förstå det själva”, skriver Sven-Arne Thorstensson och uppmanar alla partier till självransakan. ”Ta lärdom och våga ompröva. Först då finns en väg framåt”, skriver han. Läs hela krönikan i Westsidan/krönikor.
www.westsidan.com/kronikor

Snart återstår bara ”Opus Dei”

Vad blir kvar av centern om partiet fortsätter samarbeta med S och MP? Den frågan ställer Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Kommer Annie Lööf att tacka ja till kalkonmiddag med Per Bolund? Det är den stora frågan som kan avgöra hur det går för centern på landsbygden. Risken är att partiet fortsätter krympa och till slut bara består av de arvoderade, spår krönikören.
”Problemet är att fasaderna håller på att rämna. En öppning för att ingå i en koalitionsregering med MP och S vore den slutliga spiken i kistan för C att få riksdagsröster från fler än de som är kommun och regionpolitiskt aktiva själva.”
www.westsidan.com/kronikor

”Omprövningar går över styr”

Hela processen håller på att gå överstyr. Politiken måste därför ingripa. Regeringen måste se till så myndigheterna följer de beslut som riksdagen har tagit om småskalig vattenkraft. Normsättningen måste demokratiseras, och antalet myndigheter som deltar i processen behöver reduceras. Det är några krav från Västsvensk Vattenkraftförening, som höll årsmöte i Kvänum den gångan helgen.
www.westsidan.com/vatten

”Bara politiken kan rädda oss”

Nio miljoner för att kunna fortsätta producera el blev för mycket. Myndigheterna lastar på ägarna omfattande krav på åtgärder. Verksamheten blir olönsam. Nu kan bara politiken rädda oss, säger en kraftverksägare i en kommentar. ”Med elbrist och skenande elpriser är det helt uppåt väggarna att fullt fungerande kraftverk rivs ut”, skriver Kerstin Davidson i sin krönika. Produktionen skulle kunna öka med 6,1 TWh genom effektiviseringar. ”Det är på den vägen vi borde slå in.”
www.westsidan.com/kronikor

Utländska bolag köper upp små kraftverk

Utländska kapitalstarka bolag köper upp småskalig vattenkraft i Sverige. Ett 50-tal kraftverk har redan bytt ägare. Omprövningarna med omfattande krav på åtgärder gör små privata vattenkraftverk olönsamma för sina ägare. Många orkar inte längre. Svensk miljöbyråkrati har skapat en marknad för utländska bolag som har kapital och resurser att klara omfattande tillståndsprocesser. Ett norskt och ett brittiskt bolag berättade om sina erfarenheter när SVAF höll sitt årsmöte nyligen.
www.westsidan.com/vatten

Norge bygger ut – Sverige river

Norge bygger ut den småskaliga vattenkraften. Sverige river ut. Vad är skillnaden?
Norge respekterar äganderätten berättar Knut Olav Tveit, ”Daglig leder” i Småkraft Foreninga i Norge. Han var en av talarna på Svensk Vattenkraftförenings årsmöte nyligen.
– Det är absurt att höra hur många som tvingas att lägga ner i Sverige, säger han.
Medan svenska ägare tvingas kämpa i domstol och lägga stora summor på juridik, kan norska ägare investera och öka elproduktionen. Förra året byggdes 50 nya vattenkraftverk i Norge.
www.westsidan.com/vatten

Orimliga krav leder till massutrivningar

Massutrivningar hotar om politiken inte ingriper. Närmare 40 procent av de kraftverk som hittills behandlats, har ansökt om utrivning. Det visar siffror från Vattenkraftens miljöfond. ”En förfärande hög siffra”, säger SVAFs ordförande Thomas Sandberg. Få vill lägga ner och riva ut, men känner sig tvingade av orimliga krav. Detta går stick i stäv med riksdagens beslut, där det sas att omprövningarna inte fick bli så betungande att verksamheten inte kan fortsätta. Sker ingen förändring kommer minskningen av elproduktionen från småskalig vattenkraft inte att stanna på den gräns riksdagen satt upp.
www.westsidan.com/vatten

”Kommuner glömmer maten”

Lantbrukare Börje Berntsson ryter till om den dåliga beredskapen. Matbrist hotar om krisen förvärras. Få kommuner har koll på läget, rapporterar han. En samordnare, som Börje talat med, hade inte ens tänkt på maten, när han arbetade med kommunens beredskap. Nu varnar Börje Berntsson för att det saknas insikt om bristerna. Sverige har en skrämmande låg självförsörjningsgrad.
– Man måste sänka skatten på diesel och el, säger Börje Berntsson, som lägger skulden på miljörörelsen för krisen i svenskt jordbruk.
www.westsidan.com/landsbygd

Politiska beslut orsak till krisen

Sverige är i kris. Elpriset slår alla rekord och priset på diesel är det högsta i världen. Energikrisen får allvarliga konsekvenser. Inte minst för jordbruket. Vår livsmedelsförsörjning hotas. Ändå vägrar regeringen att ändra på skattesystemet. Istället skyller man på världsmarknaden och Putin.
Det är inte särskilt trovärdigt när priset på diesel i snitt ligger på drygt tio kronor litern. Det måste alltså finnas en annan förklaring.
”Öka kapaciteten för skatte- och andra intäkter.” Så står det i delmål 17 i Agenda 2030. Och det är ju precis vad regeringen har gjort. Den stora frågan är vad man ska göra med alla pengar som nu strömmar in till statskassan. Även det kan man läsa om i Agenda 2030.
www.westsidan.com/sista-utposten

Stor viljan att hjälpa Ukraina

Uddevalla samlar in pengar till Ukraina. Viljan att hjälpa drabbade ukrainare är stor. På en och halv timme samlade Röda korset in över 8 000 kronor i samband med manifestationen på lördagen. Ett fantastiskt resultat på så kort tid, skriver Röda korset på sin hemsida. Det är enbart summan man fått in kontant. Många skickade också pengar till den nationella insamlingen via svisch. Svenska kyrkan samlar också in pengar, så den totala summan är ännu inte känd. Pengarna går till humanitär hjälp på plats i Ukraina eller vid gränsen till grannländerna. Just nu är behovet stort, och det ökar hela tiden.
www.westsidan.com/nyheter

Protester mot kriget i Ukraina

Kungstorget i Uddevalla fylldes på lördagen av demonstranter som protesterade mot kriget i Ukraina. Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD) konstaterade en bred politisk uppslutning bakom kravet på fred. Flera riksdagspartier, liksom kommunalråd, var. representerade. Och i publiken syntes vid sidan av Uddevallabor, ukrainare och ester boende i Uddevalla, och ett och annat före detta kommunalråd.
Bakom protesterna står flera organisationer och privata initiativ bl a från Anneli Lillmaa och Torsten Torstensson.
www.westsidan.com/nyheter

”Bygg ut vattenkraften”

Lägg ner vattenmyndigheterna. Och bygg ut vattenkraften. Det föreslår den liberala tankesmedjan Timbro i en färsk rapport. Sverige kommer att behöva dubbelt så mycket el 2045. Vi måste därför producera mer el. För att det ska bli möjligt, måste det bli enklare att få tillstånd.
När det gäller vattenkraften vill Timbro lägga ner de fem vattenmyndigheterna och öppna för att bygga ut vattenkraften. Potentialen att öka produktionen av el från vattenkraft är stor.
www.westsidan.com/nyheter

Regeringen överprövar

Regeringen har beslutat överpröva vattenmyndigheternas förslag till åtgärder och förvaltningsplan. Omfattande kritik från 38 kommuner, samt Havs- och vattenmyndigheten och politiska initiativ i riksdagen ligger bakom beslutet. Återigen har vattenmyndigheterna misslyckats med att få igenom sina förslag. Även 2015 tvingades regeringen ta över beslutet som den gången även fick omfattande kritik från Jordbruksverket.
www.westsidan.com/vatten

Om politiker som klär ut sig till tomtar

Vem vill du ha som tomte? Thorsten Flinck, eller tre kommunalråd. Den frågan ställer WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Den handlar om tomtar i politiken, eller politiska tomtar. Knappast tre vice män, enligt krönikören som gisslar den politiska självgodheten. ”Det finns ett växande gap mellan folket och politiken”, konstaterar han. Allt färre vill engagera sig. Ett problem är de kotterier som bildas. Frågan är om respekten blir bättre av att politiker klär ut sig till tomtar.
www.westsidan.com/kronikor

Kris i klimatfrågan

Flera stora länder kommer att öka sina utsläpp. Sveriges satsningar på klimatet kommer att vara helt verkningslösa. Det konstaterar miljöprofilen Göran Värmby som kommenterar klimatmötet i Glasgow, och kritiserar den ökade politiseringen av klimatfrågan i media. Bland annat SVT har förfallit till ren propaganda, menar Göran Värmby, som försvarar energiexperten Elsa Widding, som på tveksamma grunder hängts ut av SVT som klimatförnekare, i något som framstår som en förtalskampanj. Göran Värmby efterlyser en mer saklig debatt, där man låter olika åsikter komma till tals. Nu är det i princip ”förbjudet” att ha ”fel” åsikt.
www.westsidan.com/klimat

Staten vill riva kraftverket

Staten vill riva Torsrums kraftverk. Trots en fungerade fiskvandringsväg. Smålands vattenkraftförening protesterar och vädjar nu till politiken. ”Fisken kommer förbi. Så vad är problemet”, säger Bengt Axelsson. I veckan bjöd föreningen in riksdagsledamoten Mats Green (M), som lovade ta upp frågan i riksdagen. Kraftverkets ägare, som är tredje generationen, lovar att ta strid. En utrivning skulle försvåra jordbruket på gården. Kvarndammen bevattnar 120 hektar åkermark.
Westsidan åkte till Småland för att beskåda statens häxjakt på små privata vattenkraftverk.
www.westsidan.com/vatten

Grållefrossa i Sollebrunn

Andreas Lustig renoverar och och bevarar gamla traktorer. I hans samling ingår tre Ferguson ”Grålle”, och en BM Victor, klassiska traktorer inom det svenska lantbruket som funnits på många gårdar. WESTSIDAN fick förmånen att träffa Andreas Lustig som visade sina traktorer. Han bjöd på Grållefrossa i Sollebrunn. www.westsidan.com/landsbygd

De glömde moroten

”Det behövs en morot- och det snabbt”, skriver Sven-Arne Thorstensson, som i veckans krönika förklarar varför vår tids makthavare inte lyckas. Förr använde makthavarna både morot och piska. Man uppfann himmel och helvete för att motivera folk att göra även det de egentligen inte ville. Nu har man glömt moroten. Det enda man förmår nu är ”rädda planeten”.
”För mig är det fullständigt obegripligt att ens försöka sälja in ”framtidsresan” med blott detta. Att just överlevnaden är både målbild och resmål. Ska ni inom EU och FN ha en chans att åstadkomma något, behöver ni en morot för framtiden. Och det snabbt.”
”Inget är så farligt som människor som tappat hoppet, avslutar Sven-Arne Thorstensson.
www.westsidan.com/kronikor

Jordbruket prioriteras inte

”Det är bedrövligt att vi som enda land i Västvärlden saknar en särskild minister för jordbruksfrågor”, skriver lantbrukare Börje Berntsson i det här inlägget. Regeringen prioriterar uppenbarligen inte jordbruksfrågorna. När EU:s jordbruksministrar samlas till toppmöte, då skickar Sverige ingen minister. Sverige behöver öka produktionen av livsmedel. Maten räcker en vecka om gränserna stängs. Istället för att stimulera ökad produktion behandlas jordbruket som ett problem, och jordbrukets konkurrensförmåga begränsas ytterligare. ”Om vi ska få en livsmedelsproduktion som är hållbar så måste vi kunna konkurrera med våra grannländer. Även ekonomiskt. Det kan vi inte idag”, skriver Börje Berntsson. www.westsidan.com/debatt

Vem vinner kriget mot terrorismen

Går det att vinna kriget mot terrorismen? Historikern Per Bolander påminner om att terrorismen inte började med attacken på World Trade Center. IRA, Baader-Meinhof och Röda Brigaderna härjade i Europa på 1970-talet. Baskiska ETA sprängde bomber i Spanien. Det blodiga kriget mellan Frankrike och befrielserörelsen FLN i Algeriet står dock i en klass för sig, hävdar Per Bolander. Båda sidor gjorde sig skyldiga till oerhörda grymheter. Frankrike vann kriget militärt. Men FLN vann politiskt. Algeriet fick sin självständighet. Konsekvenserna blev dock förödande, både för Frankrike och för Algeriet. Kriget i Algeriet blev en historisk lärdom. Även för USA i Irak. Läs Per Bolanders slutsats på www.westsidan.com/utblick

Om att sila mygg

Regionen fortsätter sin kampanj mot kött. Påverkade av skickliga lobbyister. Varför lägger samhället så mycket resurser på små källor, men låter industrin släppa ut som förut? Lantbrukare Börje Berntsson skriver om konsekvenserna av regionens krav på varje portion i skolmaten. Skolorna kan inte servera kött. Det tragiska är att allt bygger på en felräkning. Samtidigt kan SSAB importera 1,8 miljoner ton kol som förbränns i företagets masugnar i Sverige. SSAB är befriade från skatt och har en generös tilldelning av utsläppsrätter. De får tillgodoräkna sig en kolbindning som redan sker, men bönderna får inte räkna den kolinlagring som sker när deras grödor växer, skriver Börje Berntsson. Hur är detta möjligt?
www.westsidan.com/debatt

Vad de flesta väljare vill ha

En riksdagsledamot kan göra skillnad, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika, som handlar om centerns Helena Lindahl. ”Hon är precis vad de flesta väljare vill ha, nämligen en rak och tydlig politiker som delar med sig av sin egen övertygelse och jobbar därefter. Den här gången föll hon för det interna trycket.
”De flesta partier drivs idag som en PR-byrå.” Egna åsikter tillåts inte. De som blir kvar är människor som föds in i den politiska kulturen och de som ser politik som ett strategispel. Helena Lindahl blev den här gången effektivt tystad av ”toklojalister”. ”Men troligen, och fler än jag pekar på det, så var det Helena Lindahl som startade återerövringen av den riktiga demokratin.
www.westsidan.com/kronikor

Risken stor att det blir värre

Gör vi inget är risken stor att det blir värre. Uddevalla kan få samma problem som storstäderna. Den varningen kommer från kristdemokraterna i Uddevalla som i veckan presenterade en rapport om integrationen i kommunen. Rapporten som bygger på fakta och statistik visar en befolkningsökning byggd på invandring, koncentrerad till tre bostadsområden. I dessa områden är problemen med arbetslöshet större än i resten av kommunen, och fler elever klarar inte skolan. Rapporten innehåller också uppgifter om ökad otrygghet och fakta om utvecklingen när det gäller brott och narkotika.
– Om vi inte gör något är risken stor att Uddevalla får samma problem som storstäderna, säger Magnus Jacobsson(KD). I rapporten föreslår KD en rad åtgärder för att förbättra integrationen. Partiet vill bland annat bygga nya bostäder och förbättra kvalitén i berörda skolor.
www.westsidan.com/nyheter

Politisk lappskojs

För många kockar…Sven-Arne Thorstensson är tillbaka med veckans krönika. Den här gången skojar han med rikspolitiken och den pågående regeringskrisen. Och han får leta 40 år tillbaka i tiden för att hitta en jämförelse som är lika ”oaptitlig” som den politiska soppan. Vi landar i kompaniets fältkök på den tiden krönikören var en ung och rask fänrik. Trots ansträngningar blev maten i stort sett oätlig, för det mesta lappskojs. Ungefär som dagens politik och den pågående regeringskrisen. Med så många kockar i köket blir det politisk ”lappskojs” av alltihop. Och försöken att ersätta kocken, var förgäves på den tiden också. ”Det vi ser är hur långkoket från januari 2019 skurit sig rejält och blivit oätligt”, skriver Sven-Arne Thorstensson.
www.westsidan.com/kronikor

Centerns tunga roll i regeringskrisen

Centerpartiet bär en del av ansvaret för regeringskrisen. Det menar riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD). Vänsterpartiet har satt ner foten vilket innebär att centern måste acceptera att en regering måste förhandla med antingen V eller SD. Grundproblemet är att centern sagt att inget av ytterlighetspartierna ska ha inflytande. Samtidigt hävdar man att regeringen bedriver liberal politik. Detta har retat tre olika grupper, vänsterpartiet, vänstern inom S och borgerliga väljare på landsbygden. Nu har vänsterpartiet satt ner foten.
– Centerns mantra att inget av ytterlighetspartierna ska ha något inflytande har resulterat i att både SD och V har fått mer makt än tidigare, säger Magnus Jacobsson.
www.westsidan.com/politik

Dags ta itu med verkliga problem

Det är dags att ta itu med verkliga problem. Fokus på närsalter och övergödning är överdriven. Det hävdar miljöprofilen Göran Värmby som i veckans krönika kritiserar Stenungsunds kommun som jagar pensionärer med enskilda avlopp, men inte gör tillräckligt åt verkliga problem, som utsläppen av farliga kemikalier från den petrokemiska industrin.
En stor del av de övergödande ämnen som kommer från enskilda avlopp tas upp av naturen. ”Fakta som myndigheter som HaV, länsstyrelserna och Naturvårdsverket tycks strunta i”, skriver Göran Värmby. Samtidigt görs ingenting åt att Ryaverken i Göteborg släpper ut 3,3 miljoner kubikmeter orenat avloppsvatten per år.
”Myndigheter och politiker måste snarast börja prioritera på ett vettigare sätt”, avslutar Göran Värmby.
www.westsidan.com/kronikor

C föreslår att regeringen överprövar

Centerpartiet föreslår att regeringen överprövar vattenmyndigheternas förslag till nytt åtgärdsprogram. Regler för undantag ska göras tydligare, och regeringen vill säkerställa att kraven på åtgärder inte leder till omfattande utrivningar av småskalig vattenkraft, eller drabbar landets möjligheter att nå målen i livsmedelsstrategin. Centerpartiets Rickard Nordin har samlat en majoritet i riksdagen för förslaget. Riksdagen kan komm aatt fatta beslut inom kort. Vattenmyndigheternas förslag har fått omfattande kritik från många håll, även från Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med förslaget om en överprövning är att säkerställa en god balans mellan samhällsekonomisk kostnad och miljömässig nytta, som ligger i linje med riksdagens beslut om ”Vattenmiljö och vattenkraft”, samt livsmedelsstrategins mål.
www.westsidan.com/vatten

Politisk framgång för KD

Reglerna för virkesupplag vid allmän väg kommer att förenklas. Och avgiften kommer att tas bort. Ett år efter beslutet i riksdagen har regeringen lagt fram ett förslag. Beslutet är en politisk framgång för kristdemokraterna som fick med sig en majoritet i riksdagen. Skogsindustrierna säger till WESTSIDAN att det är ett viktigt beslut som förenklar för näringen. Det är dock ett år sedan riksdagen på initiativ från kristdemokraterna tog beslutet. Värt att notera kan vara att S, MP och V röstade emot förslaget i riksdagen. Liksom liberalerna. Men en majoritet röstade alltså för. Och nu har den verkställande makten börjat agera. Skogsindustrierna hyllar idag kristdemokraterna för partiets initiativ.
www.westsidan.com/nyheter

En dag i bananrepubliken

Pandemin. Många upplever problem med att boka tid för vaccinering. Region Stockholm har problem och flera medier rapporterar att det inte går att boka tid för vaccination nummer två. När WESTSIDANs Per Bolander skulle få sin första spruta blev han vittne till en märklig konversation. Nu ifrågasätter han om Sverige fortfarande är det effektiva land vi en gång hade rykte om oss att vara. I veckans krönika drar Per Bolander slutsatsen att Sverige blivit en ”bananmonarki”.
www.westsidan.com/kronikor

Brett stöd i riksdagen

Småskalig vattenkraft. Myndigheterna fick tung kritik från flera partier när energipolitiken debatterades i riksdagen på onsdagen. ”Det är helt oacceptabelt att myndigheterna inte utnyttjar de möjligheter till undantag som direktivet medger”, säger Rickard Nordin (C). Även Camilla Brodin (KD) stod upp för de små vattenkraftverken. ”Vi är bekymrade över att den småskaliga vattenkraften motarbetas av myndigheter”, säger hon, och påminde om att hennes parti lagt ett förslag om att lägga ner vattenmyndigheterna. ”Det var inte meningen att vi skulle spilla bort energiproduktion”, säger Patrik Engström (S). Fortsatt brett stöd i riksdagen, således.
www.westsidan.com/politik

”Småskalig vattenkraft spelar en viktig roll”

– Syftet med lagstiftningen är inte att småskalig kraftproduktion ska rivas ut, säger energiminister Anders Ygeman. Regeringen vill öka elproduktionen och småskalig vattenkraft spelar en viktig roll. Anders Ygeman talade om en fjärde våg av elektrifiering, att regeringen planerar för en ökad elanvändning, och att man behöver halvera tiden för tillståndsprocesser.
– Helhetsgreppen kring elektrifieringen inbegriper såklart alla kraftslag, så även vattenkraften. För att klara elektrifieringen kommer vi behöva ta höjd för en dubblerad elanvändning, säger Anders Ygeman, som gästade Svensk Vattenkraftförenings årsmöte i veckan.

Alla räknar fel hävdar Börje Berntsson

Alla räknar fel. Det hävdar lantbrukare Börje Berntsson som ringt runt till myndigheter, företag och organisationer och frågat om de har med fotosyntesen i sina beräkningar. Det visade sig att ingen, inte ens Hushållningssällskapet eller LRF, tar med den kolinlagring som sker när grödor växer.
Av Hushållningssällskapet fick han förklaringen att alla måste räkna på samma sätt.
Det innebär att jordbrukets klimatpåverkan bedöms enbart för sina utsläpp, och inte för den kol som binds och faktiskt lagras.
Börje Berntsson stöder sig inte bara på sunt förnuft utan också på ny forskning.
www.westsidan.com/landsbygd

”Sluta jaga enskilda avlopp”

Ägare till enskilda avlopp visade sin solidaritet med Leif Christiansson i Ödsmål, som riskerar ett vite på 150 000 kronor, för att han inte installerat den teknik som miljöinspektören förordar. Stenungsunds kommun går för hårt fram med enskilda avlopp, menar gruppen som på tisdagen beslutade att bilda en förening, STO Enskilda avlopp, för att hjälpa andra som drabbas och kunna påverka politiken. STO står för kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust, och gruppen har redan kontakt med ägare till enskilda avlopp i grannkommunerna som man hoppas få med sig i arbetet med att få fram en ny avloppspolicy.Leif Christianssons ombud, Roland Ekstrand, hävdar att kommunen bryter mot förvaltningslagen om man fattar beslut om ett vite på 150 000 kronor. Han betonar också att kommunen ska titta på funktion, och inte på vilket fabrikat en avloppslösning har. Det är oproportionerligt att ta till vite på 150 000 kronor när det kan röra sig om max ett kilo fosfor per år, menar Roland Ekstrand.
www.westsidan.com/nyheter

Demokrati inte bara folkstyre

Demokrati är mer än bara folkstyre. Det är också regler för hur staten får hantera medborgaren. Miljöpartiet har visat att man i praktiken skiter högaktningsfullt i demokratins värden, skriver Henrik Sundström. ”De är så upptagna av tanken att allt de föreslår är Gott, att de inte ens förstår att deras förslag innebär allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och demokratins principer. Så länge som MP sitter kvar i regeringen befinner vi oss på ett sluttande plan mot ett mer totalitärt samhälle. De måste bort från regeringsmakten och helst ut ur riksdagen.” Läs hela inlägget…
www.westsidan.com/asikt

Sociala nycklar till fel lås

Vad är det för likhet mellan Marie Antoinette och dagens ”klyftgrävare”? I Versailles fanns det både bröd och biskvier, så det räckte och blev över, och det finns det i de flesta fina svenska korridorer också”, skriver Sven-Arne Thorstensson, i veckans krönika. Den handlar om förståelseklyftor, illusioner, filterbubblor och mördarstämning. Många upplever beskrivningen av omvärlden som allt mer främmande. Växande klyftor i förståelse är allvarligare än många tror. Och ”klyftgrävarna”, som skriver måldokument och utvärderar, skapar illusioner om något stort som inte finns. En parallell till franska adeln på 1780-talet, som inte heller hade en aning om hur vanligt folk hade det.
www.westsidan.com/kronikor

VA-myndigheter vägrar lyda politiken

Vattenmyndigheterna trotsar riksdag och regering. Genom att vägra anpassa sitt arbete till de beslut som tagits, så kommer många ägare till små vattenkraftverk att tvingas riva ut. Inget av det politiken beställde har myndigheterna levererat. ”Inte en enda vattenförekomst påverkad av vattenkraft har klassats som KMV”, skriver Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftförening, som också kritiserar vattenmyndigheterna för de samråd som nyligen genomförts.
www.westsidan.com/debatt

Karl Hedin frias helt

Karl Hedin frias helt från misstankarna om jaktbrott. Det finns inga bevis, konstaterar tingsrätten i Västerås, som friar samtliga åtalade. Denna så kallade jaktbrottshärva slutar alltså i ett gigantiskt antiklimax. Fallet har upprört många på landsbygden. Den serie av tvångsåtgärder som Karl Hedin utsattes för i samband med att han frihetsberövades, framståt allt mer som ett grovt statlig övergrepp. Ett rättsligt efterspel borde leda till ett kännbart skadestånd för staten, och det finns all anledning till självkritik både för rättsväsendet och medierna. Riksdagen bör ta initiativ till en utredning om det växande problemet med myndighetsaktivism, och vad det leder till.
www.westsidan.com/asikt

Essunga begär överprövning

Essunga kommun vill att regeringen överprövar vattenmyndighetens förslag till åtgärder. Orsaken är omfattande kostnader för jordbruket, och för kommunen själv, utan att nyttan är utredd.
– Man vet inte om åtgärderna kommer att ge miljönytta, säger kommunalrådet Daniel Andersson (M) i en kommentar. Självklart ska vi ha bra vatten, men det får ju vara rimliga gränser.
Daniel Andersson undrar också om klassificeringen av vattendragen verkligen är riktig. Nossan är ett av norra Europas artrikaste vattendrag. Ändå hävdar myndigheten att Nossan inte uppnår god ekologisk status.
www.westsidan.com/nyheter

NSDAP – ett tyskt arbetarparti

Var nazisterna höger eller vänster? Det är en fråga som inte är så lätt att svara på. Klart är att det grundandes som ett arbetarparti och att de socialistiska inslagen var tydliga långt in på 1930-talet. Problemet är aktuellt eftersom det pågår en debatt där olika sidor i dagens politik anklagar varandra, bl a med personangrepp på sociala medier. Vi bad därför historikern Per Bolander teckna en bakgrund till framväxten av NSDAP och den tyska nationalsocialismen och dess ideologiska rötter.
www.westsidan.com/debatt

Allmänheten utestängs

Allmänheten utestängs från rättegången mot Karl Hedin. ”Det är inget snyggt sätt att fira 100 år av demokrati”, skriver Rickard Axdorff, som rapporterar direkt från Västmanlands tingsrätt. ”Allmänhetens tillträde är ett signum för ett demokratiskt rättssystem.” Journalisterna som bevakar rättegången är förvisade till ett rum bredvid, med en liten skärm och ett ljud som försvinner ibland. ”När ett rättssystem motverkar öppenhet och frihet, kommer vi andra som anser att detta är storheter värda att försvara, att göra just det. Försvara friheten.”
www.westsidan.com/landsbygd

En märklig upphandling

”Min dräng hade också en dräng”, skriver Sven-Arne Thorstensson i Veckans krönika där han går lös på en närbelägen kommun, och en märklig upphandling. ”Hade inte den kommunen anlitat så många drängar så hade detta aldrig hänt, inte gått så långt, gått så illa och blivit så dyrt”, skriver han. Det är alltid någon annan som ska göra jobbet. Allt färre utför det jobb de är satta att utföra. ”Ingen vågar kliva fram och ta det nödvändiga ansvaret”, skriver WESTSIDANs krönikör.
www.westsidan.com/kronikor

Lagen behöver bli tydligare

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD), välkomnar domen från Mark- och miljödomstolen i Växjö. I riksdagen har han själv föreslagit att lagen skärps för att hindra att enskilda avlopp döms ut på schablonmässiga grunder.
– Jag har motionerat om det i riksdagen därför att jag uppfattade att det fanns tjänstemän som gick utanför lagen i sina tolkningar.
– Det är väldigt glädjande att vi äntligen har en dom som tar hänsyn till det lagstiftningen säger. Det måste finnas en skada innan man kräver en åtgärd, säger Magnus Jacobsson, som vill att lagen förtydligas så att det ännu tydligare framgår att det måste finnas en skada innan man kan kräva en åtgärd.
www.westsidan.com/nyheter

Kommunen får bakläxa

En kommun måste påvisa skada för att få besluta om förbud. Att döma ut ett enskilt avlopp, enbart med hänvisning till ålder, är inte lagligt. Det slår Mark- och miljödomstolen i Växjö fast i en dom. Domstolen konstaterar också att kommunen måste göra en individuell bedömning. Roland Ekstrand, fastighetsägarens ombud i det aktuella fallet, tror att domen kan få prejudicerande betydelse. En konsekvens av domen i Växjö är att det kommer att bli svårare för kommunerna att döma ut enskilda avlopp på schablonmässiga grunder. Det måste finnas en saklig grund.
www.westsidan.com/nyheter

”Stoppa hetsjakten”

Stoppa hetsjakten på småskalig vattenkraft. Det råder elbrist i södra Sverige, och ändå fortsätter statliga myndigheter driva processer för att lägga ner och riva ut dammar och kraftverk. Detta trots att en majoritet i riksdagen har beslutat att vi ska ha de små vattenkraftverken kvar. Nu måste den verkställande makten ta ansvar för de beslut riksdagen fattat, och sätta press på aktivistiska tjänstemän som fortsätter driva sin egen agenda. Vi lägger ner den renaste kraftkällan, samtidigt som människor uppmans att inte dammsuga. ”Statliga myndigheter fortsätter lägga ner och riva ut små vattenkraftverk. Regeringen måste sätta ner foten nu och agerar kraftfullt”, skriver WESTSIDANs Göran Åhrén i det här inlägget.
www.westsidan.com/asikt

Fisk viktigare än el

Staten köpte Järle kvarn för att bevara den. Kvarnen rustades upp och arrenderades ut till Peder Fries, som började producera el. Plötsligt ändrade sig staten, sa upp arrendet, och nu vill man riva dammen. Peder Fries försökte köpa kvarnen, men det fick han inte. Han tycker inte han har fått en vettig förklaring. Man hänvisade till EUs vattendirektiv. Men EU vill inte att Sverige river ut dammar och kraftverk.
– Om man nu tycker det är viktigt med fisk och musslor, då kan man lösa det, säger han.
Det är lätt att bygga fiskvandringsväg på platsen. Det viktiga verkar vara att det inte produceras någon el.
www.westsidan.com/vatten

Massivt motstånd mot utrivning

Motståndet mot att riva Järle kvarn växer. Det är svårt att hitta någon i Järle som inte vill ha kvar kvarndammen. Och Järleborna får stöd av en rad institutioner. Örebro museum, hembygdsrörelsen och Nora kommun vill också att kvarndammen får vara kvar. WESTSIDAN fick en intervju med Moa Rudebert, krukmakare och caféägare som bor vid kvarnen. Hon köper inte statens argument.
– Dammen har funnits i 500 år. Och det har funnits öring och musslor här förut.
Planerna på att riva dammen är ett hot mot de biotoper som finns idag.
– Den öringstam vi har är stationär, säger hon.
www.westsidan.com/vatten

Kritik mot SVTs granskning

Uppdrag Granskning, UG, använder samma omdiskuterade metoder mot bönder, som man använder för att avslöja makthavare. Det strider mot journalisternas etiska regler att inte ta hänsyn till personer som saknar mediavana. Journalisterna Kerstin Davidsson och Göran Åhrén, är kritiska till UG, den dåliga faktakollen och överdrifterna i flera program om jordbruk och djurhållning. Programmen håller inte tillräckligt hög kvalitet. Största skandalen är att man jämställer anmälan eller föreläggande med fullbordat brott.
www.westsidan.com/debatt

MMD-domar väcker reaktioner

MMD Vänerborgs beslut att inte ge tillstånd till två kraftverk i Lianeforsen i Årjäng har väckt starka politiska reaktioner. Riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (bilden) undrar i en skriftlig fråga vad regeringen gör för att verkställa riksdagens beslut att bevara den småskaliga vattenkraften. Han menar att dommarna går stick i stäv med riksdagens beslut. Rickard Nordin (C) tycker att länsstyrelserna borde göra halt och invänta den nationella planen. Isabella Lövin redovisar i sitt svar vad regeringen har gjort.
www.westsidan.com/vatten

Regionen manipuleras

Jordbruket är en kolsänka. Västra Götalandsregionen bortser från verkligheten i arbetet med sin klimatbudget, skriver lantbrukare Börje Berndtsson. Man räknar bara utsläpp och har glömt att odlade växter också lagrar kol när de växer. Felräkningen får allvarliga konsekvenser eftersom man vilseleder beslutsfattare ute i i kommunerna. Börje Berndtsson kritiserar också kommuner som slutar servera elever mjölk, med hänvisning till miljön. ”Det är en skandal att en skattefinansierad svensk myndighet tar så extremt dåliga beslut som inte är förankrade i verkligheten”, skriver Börje Berndtsson.
www.westsidan.com/debatt

Deras ”brott” är politiskt

Två grundläggande rättsstatliga principer utmanas när Tech-företagen stänger ner konton, den om icke-diskriminering och yttrandefriheten, skriver advokaten Henrik Sundström. De drabbade har i allmänhet inte brutit mot någon lag, ”deras brott är istället att de torgför en politisk uppfattning som inte klickar med de stora techföretagens värdegrund.” Privata företag kan inte göra som de vill. Att diskriminera någon på grund av politisk uppfattning är också diskriminering.
www.westsidan.com/asikt

Klimatet förändras ständigt

Det är inte särskilt varmt idag. Vi lever i själva verket i en istid. Det skriver historiker Per Bolander som hävdar att dagens klimatförändringar inte är särskilt alarmerande i ett historiskt perspektiv. Det har varit både varmare och kallare tidigare, och klimatet förändras ständigt. Både Nordpolen och Sydpolen har varit isfria i miljontals år. Dinosaurier har vandrat runt på Antarktis. Koldioxid är i själva verket vår vän, inte vår fiende. Utan klimatgaserna skulle det vara 18 minusgrader på Jorden. www.westsidan.com/klimat

Motsatser i en galen värld

Trump och Eliasson är två ytterligheter i en galen värld som inte längre vill förstå. Det skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Man har slutat ”titta ut” ur den egna förträfflighetens grotta.
”Dan Eliasson får utgöra sinnebilden över allt som är motsatsen till Trump. Han är ett signum för de inne i grottan och en produkt av ett system som vägrar söka egna brister.”
”Just idag känns det nog ganska skönt i Rosenbad ändå. Nu kan man skrika sig hes över Trump och hotet mot demokratin och än en gång slippa städa i grottan.” www.westsidan.com/kronikor

”Jordbruket en kolsänka”

”Den negativa syn på jordbruket som blivit en följd av myndigheternas beräkningsmetoder måste redas ut”, skriver miljöexperten Göran Värmby i Veckans krönika. Jordbruket tar upp mer koldioxid än man släpper ut. Hur kan IPCC ha missat detta. Enligt forskaren Per Frankelius är IPCC enbart fokuserade på utsläpp. Myndigheternas beräkningsmetoder har lett till en negativ syn på jordbruket, och måste därför redas ut. I synnerhet som pandemin blottat brister i Sveriges beredskap med låg självförsörjning ifråga om livsmedel.
www.westsidan.com/kronikor

Kornas påverkan överdrivs

Skattepengar används för att övertyga skolbarn om att sluta äta kött. Ansvaret vilar på våra politiker. Men frågan är om besluten har tagits på saklig grund. Den svenske forskaren Per Frankelius hävdar att IPCC har räknat fel, att jordbruket lagrar minst lika mycket kol som man släpper ut. I så fall är jordbruket klimatneutralt. Eller rent av klimatpossitivt. Om Per Frankelius har rätt, så lurar regionen och kommunerna skolbarnen. Precis som lantbrukare Börje Berndtsson, Orust, hävdat. Westsidan fick en intervju med forskaren Per Frankelius. Läs hela intervjun på sidan NYHETER.
http://www.westsidan.com/nyheter

Rädda klimatet – ät mera kött

Vad händer med köttdebatten om det plötsligt visar sig att jordbruket är klimatpossitivt? Korna är klimathjältar, istället för klimatbovar. Är miljöorganisationerna mottagliga för sakargument?
Det är här det Per Frankelius kallar paradigm kommer in i bilden. Det strider helt enkelt mot miljörörelsens hela tankevärld att man skulle kunna äta sig ur en klimatkris. Men om Per Frankelius har rätt, och får möjlighet att fortsätta sin forskning, så borde nästa rubrik var; Rädda klimatet – ät mera kött.
www.westsidan.com/asikt

Så är det att vara ”Bonden”

Sven-Arne Thorstensson är tillbaka med en betraktelse över bondens villkor i vår tid. Veckans krönika är en parafras på Viktor Rydbergs ”Tomten”, om gården och skogen. På rimmad vers gisslar han tidsandan och riktar en och annan känga åt staten. Läs Sven-Arne Thorstenssons ”Bonden”.
www.westsidan.com/kronikor

Ljusaktion för Järle kvarn

Naturvårdsverket vill riva dammen vid Järle kvarn. Men planerna har stött på oväntat hårt motstånd. En aktionsgrupp för att bevara kvarndammen har samlat tusentals missnöjda personer som nu varnar för konsekvenserna för miljön. På torsdagen genomförs en ljusmanifestation vid Järle kvarn till stöd för ett bevarande. Mark- och miljödomstolen behandlar ärendet i januari.
www.westsidan.com/vatten

KD vill byta regering

Hoppas debatten i L ska spridas till Uddevalla

Trots en icke-socialistisk majoritet i riksdagen kan S och Mp regera. Det beror på stödet ifrån Liberalerna och Centerpartiet. Men nu sviktar det politiska underlaget, skriver kristdemokraterna Magnus Jacobsson, Karin Johansson och David Sahlsten. Liberalernas utsatta läge har fått många att tänka om. KD hoppas nu på samma debatt i Uddevalla, där S regerar med stöd av L och C.
”Vi kommer att gå till val på att det 2022 skall bildas en borgerlig regering.”
www.westsidan.com/politik

Orust lurar skolbarn

Orust kommun lurar skolbarn. En felräkning ligger bakom påståendet att korna bidrar till klimatförändringarna, och att man kan rädda klimatet genom att sluta äta kött. Det hävdar lantbrukaren Börje Berndtsson. Han får stöd av Moderaterna på Orust, som citerar förre statsminister Göran Persson för att förklara kornas påverkan.
www.westsidan.com/nyheter

Båda kan inte vara skyldiga

Det är inte lagen det är fel på. Istället är det utredningsbrister som ligger bakom de friande domarna. Både i Lindome och Markaryd.
I Markarydfallet hade hovrätten inget val, skriver advokaten Henrik Sundström. I Lindomefallet var åtalet fel utformat. I båda fallen är orsaken dåligt åklagararbete. Medias granskning bidrar till att alla tror att gärningsmän kan frias om de skyller på varandra. Så är det inte.
www.westsidan.com/asikt

”Syftet inte att riva”

Syftet är inte att riva kraftverk. Det säger Johan Kling, på Havs- och vattenmyndigheten, som därmed öppnar för en ny tolkning av EU:s vattendirektiv inom vattenförvaltningen när han medger att det har aldrig varit EU:s avsikten att ta bort verksamheter. Uttalandet kom i ett längre inslag i SR:s miljömagasin Klotet. www.westsidan.com/vatten

Magnus Jacobsson är en av de riksdagsledamöter som står bakom förslaget. Foto: WESTSIDAN

KD vill lägga ner HaV

Kristdemokraterna vill lägga ner HaV, Havs- och vattenmyndigheten. En växande kritik ligger bakom förslaget. I partiets energimotion ifrågasätts också de fem vattenmyndigheterna. KD vill också att initiativ tas för att skydda den småskaliga vattenkraften ytterligare från produktionsbortfall och nedläggningar. http://www.westsidan.com/vatten

Rasismen på Sveriges Radio

Om identitetspolitikens diskreta charm

Sveriges Radio genomsyras av rasism och fördomar. I alla fall om man får tro 51 anställda som skrivit brev till ledningen. De kräver att personalen ”inventeras” efter ras. Per Bolander undrar vart detta leder. Ska hela befolkningen registreras efter ras? Börjar vi i så fall inte närma oss det system man hade i Sydafrika?
https://westsidan.com/asikt/

Makten vilseleder nu som då

Redan i Rom för tvåtusen år sedan serverade makten bröd och skådespel för att vilseleda, skriver Sven-Arne Thorstensson. Skillnaden nu är att de som inte fogar sig, slipper slitas i stycken av leijon på Colloseum. Istället slits de bildligt talat i stycken offentligt av mainstreammedia. Självbelåtenheten bakom detta, är precis som i gamla Rom, förstadiet till förfall och haveri. www.westsidan.com/kronikor

Nya jägarna mitt ibland oss

Jägarsamhället finns numera mitt ibland oss. Och det är du och jag som är bytet i den nya jägarkulturen, skriver Sven-Arne Thorstensson i Veckans krönika. Precis som gamla tiders jägare försvarar de nya jägarna sina revir. Men metoderna har blivit allt mer våldsamma, och ingen drar sig längre för att döda andra jägare. Och vi har förlorat vår förmåga att skydda oss.
http://www.westsidan.com/kronikor

”Vi behöver mer kor”

Kon är motorn i den biologiska mångfalden, skriver lantbrukare Börje Berndtsson. Industrijordbruket med monokulturer utarmar jorden. Vi bör återgå till ett växelbruk med både djurhållning och växtodling. Och vi behöver mer kor som går på bete. De vegetariska monokulturerna är rent skadliga både för miljön och klimatet, avslutar Börje Berndtsson.
www.westsidan.com/debatt

Småbrott och knark i centrum

Otryggheten i Uddevalla stad är ett problem, skriver Henrik Sundström. Försäljningen av narkotika sker mer eller mindre öppet, och småbrotten i centrum har ökat.
”Jag tror att folk blir mest oroliga om de upplever att media, myndigheter och politiker har som policy att inte erkänna de problem som medborgarna ser själva.” www.westsidan.com/asikter

Invasionen ingen såg komma

Vi hade ett fungerande system. Men sedan började ”gruppen längst från verkligheten” ifrågasätta, skriver Sven-Arne Thorstensson.
Har vi en allt för hård reglering? Nya populationer växte. Problemen ökade. Men ingen lyssnade. Under nästan 30 år har samhället blundat inför en okontrollerad tillväxt. Skador för 13 miljarder öppnade till slut ögonen.
Vad det handlar om? Läs Veckans krönika www.westsidan.com/kronikor

Kafka och gränslös aktivism

Fallet Silverforsen påminner om Kafkas värld.
”Det är framför allt stämningarna i dessa böcker, men även den känsla av maktlöshet som huvudpersonerna upplever, som inte så lite påminner om kraftverksägarnas situation.”
I Lantbrukspodden beskriver biologen Eva Nilsson fallet Silverforsen. En allmänt respekterad småföretagare på landsbygden, som utan att förstå varför, över en natt förvandlades till en miljöbrottsling. I slutet frågar hon var gränsen går för denna aktivism. Eller är den gränslös. www.westsidan.com/sista-utposten

Skyddar Norge sin ekonomi?

Är det ekonomiska motiv bakom den stängda gränsen till Norge? Det hävdar drabbade företagare. Frågan om norsk protektionism debatteras nu även i Norge. Och företagarna får nu visst stöd av riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD), som menar att det är en utbredd uppfattning bland företagare att det finns ekonomiska motiv.www.westsidan.com/nyheter

Ingen vågar erkänna klanpolitiken

Och plötsligt vågar alla prata om det. Att Sverige har problem med organiserad brottslighet. Polisen har vetat om det. Liksom politiken. Men ingen har vågat prata om det tidigare. Kanske klarar samhället att bekämpa klanerna, skriver Sven-Arne Thorstensson. Men det värsta problemet, är nog den välutvecklade klanstrukturen inom politiken. Den har ingen vågat erkänna ännu.www.westsidan.com/kronikor

Etnicitet en glödhet potatis

Etnicitet är en glödhet potatis. Både i corona-epidemin, och i epidemin av våldsbrott som plågat landet länge, skriver Sven-Arne Thorstensson. I båda fallen var vi oförberedda. Att tala om etnicitet är minerad mark. Man blir omedelbart ”brunsmetad”, vilket är en del av problemet. Först när två höga polischefer talar klartext, får vi diskutera problemen, som statsapparaten känt till länge, men inte vågat göra något åt. Är naivitet ett obotligt karaktärsdrag, avslutar Sven Arne Thorstensson. www.westsidan.com/kronikor

Löfven förvärrar krisen

Man får tänja på verkligheten för att jordbruket ska framstå som miljö- och klimatbov. Det skriver lantbrukaren Börje Berndtsson från Orust. En växande byråkrati belastar branschen med skatter och avgifter, vilket leder till dålig lönsamhet, och låg självförsörjningsgrad. I det läget förhandlar regeringen ner avgiften till EU och låter bönderna betala. Konkurrerande länder har istället förhandlat till sig mer stöd. ”Det verkar inte som nuvarande regering förstår allvaret i detta”, skriver Börje Berndtsson.
www.westsidan.com/debatt

Nutidens totalitära tendenser

”Det känns retfullt att skattepengar slösas bort på idioti”, skriver Per Bolander apropå skolor som HBTQ-certifieras. Den genusteori som nu tvingas på samhället av Nationella sekretariatet för genusforskning, NSG, får absurda konsekvenser. Det allvarligaste är ändå förbudet att debattera genusteorin. Per Bolander konstaterar att detta är en del av nutidens totalitära tendenser. www.westsidan.com/debatt

Kejsarens papegojor bromsar

”Kejsare springer omkring helt nakna, och vi vågar inget säga”, skriver Sven-Arne Thorstensson i Veckans krönika. Det tar väldigt lång tid innan det uppenbara blir uppenbart, och alldeles för lång tid att komma till åtgärd. Kejsarens papegojor bromsar. Om Sverige vore ett företag, skulle utsikten från huvudkontoret vara mer relevant än rapporter från fabriken.
www.westsidan.com/kronikor

Kraftverksägare körs över

Politiken beställde förenklingar. Istället har det blivit ännu mer komplicerat. Det hävdar Gunnar Olofsson, kraftverksägare från Svenljunga. Ytterst handlar det här om äganderätten. Men också om hur de stora bolagen köper sig fria. Om hemliga möten, och myndigheter som driver igenom sin egen vilja, och kör över kraftverksägarna. www.westsidan.com/vatten

”Leta rätt på Bull”

Leta rätt på alla Bull, så får ni mer ”Pang för pengarna”, och ändå en slant över. Det skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Kommunpolitiker tänker som Spara och Slösa, när de borde tänka i termer av Bill och Bull. Bull är bra på att komplicera, och låter gärna någon annan göra jobbet. http://www.westsidan.com/kronikor

Farbror Melker regerar

Nutidens Farbror Melker fattar ännu mindre hur man lever på landet. Ändå är det dessa som regerar. Den urbana normen gäller, skriver Sven-Arne Thorstensson, och hyllar Helena Lindahl, Västerbotten, som ett lysande undantag. Vi har inte råd med 300 slätkammade ja-sägare längre, vi behöver frisinnade och tydliga personer i Riksdagen som driver politik. http://www.westsidan.com/kronikor

Rivning leder till biologisk enfald

”Krav på biologisk mångfald får inte leda till biologisk enfald”, skriver vattenexperten Eva Nilsson. Bakgrunden är ett besök vid Järle kvarn i Västmanland, där två statliga myndigheter vill lägga ner och riva dammen. En lokal opinion vill bevara Järle kvarn. Protesterna börjar bli besvärande för myndigheterna. Frågan är om den biologiska mångfalden verkligen gynnas av en utrivning.www.westsidan.com/kronikor

Européer såldes som slavar

Det har blivit populärt att riva gamla statyer. Historikern Per Bolander ställer frågan vilka som egentligen är ansvariga för slaveriet, och vem som egentligen är rasist. Många som skrev USAs författning var slavägare. Men var alla därför rasister? Och vem satte stopp för slaveriet? Svaren är inte givna. Hur många vet att européer såldes som slavar i Turkiet?
www.westsidan.com/asikt

Ekonomi bakom höga dödstal

Sveriges höga dödstal i Covid-19 upprör. Fokus riktas mot äldrevården och socialstyrelsens prioriteringar. Gamla får inte alltid grundläggande sjukvård som dropp, syrgas och antibiotika, utan behandlas istället med morfin. Detta har liknats vid dödshjälp. Historikern Per Bolander menar att motiven är ekonomiska och drar historiska paralleller. Han varnar för konsekvenserna av att devalvera människovärdet. http://www.westsidan.com/debatt

Avbröt skadegörelse av slottet

”Slottet har högt skyddsvärde”, motiverar riksdagsledamoten Magnus Jacobsson (KD) att han ingrep och avbröt en pågående skadegörelse av kungliga slottet på onsdagen. Det var under efterdyningarna av kravallerna i Stockholm, sedan polisen skingrat en demonstration i protest mot polisbrutalitet i USA. http://www.westsidan.com/nyheter

Ett varv i karusellen

Från människans jakt på en kanin, till mänsklighetens jakt på information, har det hänt en del. Och skillnaden är oändlig. Westsidans krönikör, Sven-Arne Thorstensson, ger i Veckans krönika en bild av vårt förflutna, från jägare och samlarsamhället, via framväxten av jordbruket, till industrialismen och informationssamhället. http://www.westsidan.com/kronikor

En möjlig besparing

Fairtrades främsta inkomstkälla är avgifter från kommuner och regioner, för så kallad certifiering. Arbetarrörelsen äger Fairtrade. WESTSIDANs Henrik Sundström liknar detta vid ett riktat partistöd. ”Det borde vara en utgift högt upp på listan över möjliga besparingar”, skriver han. I synnerhet som en granskning visar att flertalet fattiga odlare missgynnas. www.westsidan.com/asikt

Satsa på förnyare

Vår demokrati är hotad. Aldrig förr har så få engagerat sig i politik. Förvaltarna har tagit över. Vi måste därför satsa på Förnyare. Mängden Förvaltare har för länge sedan passerat vår smärtgräns, skriver Westsidans krönikör Sven-Arne Thorstensson. www.westsidan.com/kronikor

Torsk i grossistbordellen

Vem är kung och vem är torsk i köp och sälj? I ”Grossistbordellen” funderar Westsidans krönikör Sven-Arne Thorstensson över hur olika vi tänker . I samband med en polisrazzia på Östermalm är kunden alltid torsk. Men i livsmedelsaffären är det plötsligt inte kunden, utan råvaruproducenten, som är torsk. Bonden.http://www.westsidan.com/kronikor

Öppet mål för kriminella

Vi måste bygga upp ”flockimmunitet” mot våld och brott igen. Det skriver Westsidans krönikör Sven-Arne Thorstensson, som menar att bristen på civilkurage och rädslan för att gripa in, leder till ”öppet mål” för kriminaliteten och mer rädsla. Gör vi inget återstår bara mer ineffektiva övervakningskameror. http://www.westsidan.com/kronikor

Urban osund kultur sprider sig

Det som var enkelt, har blivit mycket krångligare, skriver Westsidans krönikör Sven-Arne Thorstensson. Kompetens har ersatt talang och lämplighet. Och allt ska vara mätbart och alla utbytbara. Resultatet blir en osund miljö. Denna kultur har sitt epicentrum i den ultraurbana miljön. ”Men den sprider sig okontrollerat ut i landet.” http://www.westsidan.com/kronikor

Henrik Sundström varnar för en bankkris som en konsekvens av Coronakrisen.

Bankkris hotar efter corona

Coronakrisen kan följas av en bankkris. Euron är ett politiskt projekt, skriver Henrik Sundström. För att den ska fungera krävs en ekonomisk överbyggnad, ett federalt EU, vilket är politiskt omöjligt idag. Den obalans som skapas kommer sannolikt att leda till en bankkris. ”Mer sannolikt kommer eurons fall att börja med att någon bank faller. Flera av Europas banker har problem, inklusive de tyska.” http://www.westsidan.com/asikt

”De tror att kon är en bil”

Kornas påverkan överdrivs. Debatten om kött har missat inlagringen av kol när gräset växer. Märta Jansdotter, VD för Gröna Gårdar, är kritisk till hur köttdebatten förs i Sverige. Hon tror dock inte att skadan är bestående för näringen, eftersom de flesta fortsätter att äta kött. Hon ger en känga till forskarna från Chalmers som satte igång debatten.
– De tror att kon är en bil, säger hon och ler. Läs hela intervjun med Märta Jansdotter: http://www.westsidan.com/landsbygd

Koloss hindrar förändring

Oxenstiernas skapelse har växt ohämmat till en koloss som hindrar förändring. Det gäller även partierna. För att överleva, krävs lojalitet och anpassning. Det blir viktigare än uppdraget. Utvecklarna försvinner, och målet blir att behålla makten. Leveransen blir ”en sen anpassning till en omkörande verklighet”, skriver krönikör Sven-Arne Thorstensson.
http://www.westsidan.com/kronikor

Kraftverksägare hoppar av

Vattenkraftens Miljöfond föreslår utrivning av kraftverk i Tidan. Representanter för kraftverksägarna hoppar därför av samverkan i protest. Förslaget saknar politisk förankring, hävdar representanterna. Det är ingen mening att vara med om myndigheterna ändå inte lyssnar, kommenterar Västsvensk Vattenkraftförening. http://www.westsidan.com/vatten

Bönder behöver tänka om

”Ingen förväntar sig att en kock klarar att mjölka 300 kor lika billigt som en ukrainare som bor i barack. Men det är just här som chansen ligger”, skriver WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson. Lantbruket behöver anställa 8 000 personer. Då måste bonden tänka om, och börja ta bättre betalt, för att kunna betala ”svenska” löner. http://www.wastsidan.com/kronikor

För mycket bullshit

”Krisen ändrar den förljugna bilden”

Vi har ägnat för mycket tid och pengar åt bullshit, skriver WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Torstensson. Coronakrisen kommer att ändra på den förljugna bilden att alla jobbar med samhällsnyttor. ”Vi kräver verkstad för pengarna, inte flashiga Power-Points.” Det är power-pointgänget som kommer att få det svårt, när vi omvärderar vad som är viktigt, skriver han. Läs hela krönikan. http://www.westsidan.com/kronikor

Vi måste fixa maten själva

Efter krisen måste vi fixa maten själva. ”Inom kort kommer vi att ha skakat av oss villfarelsen att svenska kor förstör planeten”, skriver Sven-Arne Thorstensson. Det finns en enorm potential, om vi tar betesmark i bruk som inte används, liksom åkermark som ligger i träda. En rejäl satsning på på ökad produktion, skulle dessutom ge många arbetstillfällen.
http://www.westsidan.com/kronikor

Skatt på diväteoxid

Inom kort läggs ett förslag om att införa skatt på diväteoxid. Människan orsakar stora utsläpp, från såväl hushåll, som industrier och flygplan. Detta påverkar miljön och klimatet negativt. Stora mängder kan dessutom orsaka katastrofer. Enligt obekräftade uppgifter vill Miljöpartiet därför begränsa utsläppen genom en ny skatt. http://www.westsidan.com/nyheter

Vänga kvarn mal vidare

Vänga kvarn mal vidare. Det ekologiska mjölet blir bröd i Vänga bageri, och bakverk i Vänga Café. Råvaran kommer från Vara lagerhus. Tre småföretag är beroende av kvarnen. Kvarnen är beroende av småskalig vattenkraft. I åratal har ägarna tvingats kämpa för att kunna fortsätta sin verksamhet. Nu är det lugnt, men hur länge? Statens hetsjakt på småskalig vattenkraft har tagit paus. http://www.westsidan.com/vatten

Vägen tillbaka

På väg genom en nedstängt Europa, skriver WESTSIDANs krönikör Sven-Arne Thorstensson, om vägen tillbaka. Det är ingen gigantisk naturkatastrof. Allt finns kvar, när det är över. Men det räcker inte med miljardpaket till industrin. Det behövs snabba åtgärder för småföretagarna. Och till sist, skriver han om lärdomen. Den om behovet av en nödplan.
http://www.westsidan.com/kronikor

Klimathotet överdrivs

Stora pengar läggs på verkningslösa åtgärder

Vi står inte inför en klimatkris. Det säger Elsa Widding som kritiserar medier för att överdriva klimathotet. Det media beskriver är nästan alltid ”worst scenario”, något som ska inträffa år 2300, med en sannolikhet på fem procent.
– Det viktigaste för mig är att frågan tål att diskuteras, säger Elsa Widding.
Men så är det inte idag. Debattklimatet är ett stort problem. Hon är kritisk till att många åtgärder Sverige lägger stora pengar på är verkningslösa. http://www.westsidan.com/klimat

”Någon har sålt brandbilarna…”

Någon har sålt brandbilarna för att pröjsa räddningsplanen, skriver Sven-Arne Thorstensson, som i veckans krönika gisslar samhället för bristande resurser när de behövs som bäst. Annars manar Westsidans krönikör till besinning när pandemin drabbar oss. Panik hjälper inte. Och det kan vara en tröst att fundera lite hur det gick förra gången. http://www.westsidan.com/kronikor

Svensk taktik en vårdkatastrof

Vi står inför en vårdkatastrof. Det är konsekvensen av regeringens taktik att släppa coronaviruset fritt, samtidigt som man inte har resurser i vården för att ta hand om alla sjuka. Det menar politikern Henrik Sundström (M) som satt sig in i frågan. Regeringen får kritik från många håll, bland annat Kina, för att inte vidta tillräckliga åtgärder för att stoppa viruset. http://www.westsidan.com/nyheter

Vegonormen en bluff

Vegonormen är en bluff, skriver lantbrukare Börje Berndtsson som reagerat på kampanjen som Klimatklubben med stöd av ABF initierat, och som går ut på att få fler människor att bli veganer. Problemet är bara att vi inte kan rädda klimatet genom att sluta äta kött. Köttdebatten i Sverige har spårat ur. http://www.westsidan.com/landsbygd

Fel på rätt sätt

I veckans krönika förklarar Westsidans krönikör varför det är viktigt att göra fel saker på rätt sätt. Förr skrattade vi år norrmännen, skriver han, medan vi numera beundrar dom, för att det bara går åt fem norrmän för att byta en glödlampa.
Lagen om offentlig upphandling har förändrat Sverige, skriver Sven-Arne Thorstensson. http://www.westsidan.com/kronikor

En överlevnadsfråga för Polen

Vi dömer Polen utan att känna till den historiska bakgrunden. Nyckeln för att förstå Polen är landets blodiga historia, skriver historikern Per Bolander. Få länder har drabbats så. Landet har delats, ockuperats, utsatts för folkmord och tvingats leva under kommunistisk diktatur. Ett etniskt homogent Polen är för polackerna en överlevnadsfråga, förklarar han. http://www.westsidan.com/politik

Bränder vanliga i Australien

Det brinner. Men inte mer än någonsin. I själva verket har omfattande bränder drabbat Australien ganska ofta, förklarar historikern Per Bolander. 1851 brann fem miljoner hektar. ”Svarta fredagen” 1939 är en av de värsta katastroferna i Australiens historia. Klimatförändringarna kan därför inte vara den enda orsaken. Läs hela artikeln: http://www.westsidan.com/klimat

”Lagom” har blivit extremt

Kuturrelativism oförenlig med integration

Det går inte att förena kulturrelativism med integration, skriver Per Bolander. Sverige är Europas mest mångkulturella land, men integrationen har misslyckats. Slutsatsen blir att landet ”lagom” blivit extremt, och att motsättningarna har ökat. http://www.westsidan.com/politik

”För lite vetenskap i IPCCs arbete”

KLIMAT: Det är för mycket politik och för lite vetenskap i IPCC:s arbete. Vilket gör att många forskare väljer att hoppa av. Och miljöaktivister har för stort inflytande. Det skriver Göran Värmby i ett inlägg där han bemöter kritiken i de omfattande reaktionerna på hans krönika om klimatet. Men framför allt uppmanar han till en lugnare och mer saklig debatt.
http://www.westsidan.com/klimat

”Sverige måste bidra mer”

DEBATT: Stavhopparen Mondo Duplantis äter kött. Han förklarar världsrekorden med sin nya diet. Sverige är ett av de länder som har unika möjligheter att producera mer kött, utan att bidra till en ökning av växthusgaserna. IPCCs rapport visar att Sverige har förutsättningar att bidra mer till matproduktionen. Det skriver Robert Larsson, LRF. Läs hela inlägget: http://www.westsidan.com/debatt

”Nationell plan måste bli rätt”

Den småskaliga vattenkraften är samhällsnyttig. Det konstaterar riksdagsledamoten Rickard Nordin(C). Politiken måste därför se till så detta kommer med i den nationella planen. Myndigheterna ska inte kunna hitta kryphål för att kunna fortsätta sin utrivningslinje, och de måste respektera taket 1,5 TWh. http://www.westsidan.com/vatten

Staten vill riva Torp kraftverk

En intressekonflikt har uppstått kring Torp kraftverk i Munkedal. Olika samhällsintressen kolliderar när länsstyrelsen vill riva kraftverket. Kärnsjön uppströms är vattentäkt för Lysekil. Kraftverket producerar 3 miljoner kilowatt förnyelsebar el. I andra vågskålen ligger sportfiskets intresse av fler laxar i Örekilsälven. http://www.westsidan.com/nyheter

”Mer fakta i klimatpolitiken”

Det är för mycket känslomässiga argument och för lite fakta i klimatpolitiken. Det skriver Göran Värmby. Istället för panik behöver vi vara mer realistiska. I det här inlägger resonerar den förre miljöchefen om vad som är sant och inte sant, och hur politiken påverkar IPCC, som ofta överdriver hotbilden. Läs mer: http://www.westsidan.com/klimat

Kulturminnen skapas utan lov

”Summan av den totala inkompetensen har idag blivit ett kulturminne”, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. När fiskelägen som Smögen och Gullholmen kom till, krävdes inget bygglov.
Idag måste det finnas en samhällsgodkänd och fastlagd plan, som just din idé skall passa perfekt in i. ”Med denna ordning så är sannolikheten för ett nej lika hög som att det kommer en regnskur på midsommarafton.”
http://www.westsidan.com/kronikor

Småskalig vattenkraft
diskuterades i riksdagen

Den politiska viljan har svårt att få genomslag. Myndigheter gör egna tolkningar. Ägare till småskalig vattenkraft tvingas därför kämpa vidare.
I veckan hölls därför ett seminarium i riksdagen, som arrangerades av Magnus Jacobsson (KD) och Sten Bergheden (M), med hjälp av Västsvensk Vattenkraftförening och Stödföreningen för småskalig vattenkraft.
http://www.westsidan.com/vatten

Vi behöver en ny grundlag

ÅSIKTER: Förtroendet för våra folkvalda sjunker. Liksom förtroendet för våra myndigheter. För att återställa förtroendet behöver vi vitalisera det politiska systemet, och vi behöver hitta en bättre balans mellan demokrati och byråkrati. Vi behöver därför en ny grundlag, skriver Alexandra Hedborg och Henrik Sundström i det här inlägget. Läs artikeln.
http://www.westsidan.com/asikt

Varför bönder alltid förlorar

KRÖNIKOR: Att kunna eller inte kunna välja. Det är frågan. I veckans krönika börjar Sven-Arne Thorstensson med väckarklockan, citerar sedan filosofen Wittgenstein, och förre statsministern Göran Person, och slutar med en analys av mjölkkrisen, och varför bönderna, leverantörerna, alltid förlorar i ett system som alla andra tjänar på. Spännande läsning.
http://www.westsidan.com/kronikor

Konsensus-sjukans likstelhet

KRÖNIKOR: Demokratin är i kris. Vi ser det ske, men gör inget åt det, skriver veckans krönikör Sven-Arne Thorstensson. Problemet är att åsiktskorridoren blivit smalare, och styrningen allt hårdare.
Allt som ska offentligt kommuniceras filtreras ner till ett könlöst snömos som egentligen inte säger någonting alls”, skriver Sven-Arne Thorstensson.
Läs hela krönikan http://www.westsidan.com/krönikor

EU ett misslyckat imperium

POLITIK: EU växte fram ur drömmen om ett imperium. Det viktiga var inte fred. Det viktiga var att skapa en tredje världsmakt, som kunde konkurrera med USA och Sovjetunionen. För det krävdes fransk politik och militär, och tysk industri och ekonomi. Misslyckandet i Algeriet, låg bakom EU-projektet, skriver historikern Per Bolander. Läs hans inlägg: http://www.westsidan.com/politik

Matskam ett tragiskt fiasko

DEBATT: Det är mer hållbart att använda de resurser vi har, än att importera stora mängder vegansk mat. När missionär veganism sprider matskam, försämras en redan låg självförsörjningsgrad. Och en nation som inte kan försörja sin egen befolkning, har liten chans att överleva på sikt, skriver Robert Larsson, LRF. Att utse svenska bönder till fiender i klimatkampen, är därför inget annat än ett tragiskt fiasko, hävdar han.
Läs mer på http://www.westsidan.com/debatt

Människan ökade mångfalden

När människan öppnade landskapet, ökade den biologiska mångfalden. Men det är inte den bild vi matas med. Rutger Staaf är kritisk till den aktivism, som bara fokuserar på människans negativa påverkan. Som lärare har han förmedlat även positiva effekter av mänsklig aktivitet.
http://www.westsidan.com/landsbygd

Vreden växer bland ägarna

Ägare till små vattenkraftverk har fått ännu ett bevis för att myndigheter inte respekterar folkviljan. Vattenmyndigheter vägrar trots riksdagens beslut att använda de möjligheter till undantag som vattendirektivet medger. Det står också klart att HaV inte vill anpassa sina vägledningar. Nu växer vreden bland kraftverksägarna. www.westsidan.com/vatten

Folkvalda måste återta makten

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson(KD) vill ändra lagen. Det är inte rimligt att myndigheter kan kräva omfattande åtgärder utan att behöva bevisa att något är fel. Han vill ta bort den omvända bevisbördan, stärka proportionalitetsprincipen och återinföra tjänstemannaansvaret.
Lagstiftningen fungerar inte idag, hävdar Magnus Jacobsson. Det gäller exempelvis enskilda avlopp men också småskalig vattenkraft.
http://www.westsidan.com/nyheter

”Isbjörnarna mår bra”

KLIMAT: Isbjörnarna mår bra. Och de ökar i antal. Under en konferens i Oslo berättade forskaren Susan Crockford hur isbjörnen blev en ikon för klimatalarmismen, och hur påståenden om att isbjörnen är hotad inte bygger på vetenskapliga fakta. Det avslöjandet kostade henne jobbet.
http://www.westsidan.com/klimat

Bondeprotester i Europa

NYHETER: Bondeprotester i Europa. Demonstrationer med traktorer blockerar trafiken i storstäder som Paris och Berlin. Intresset i svenska medier är dock svalt. Det framgår i franska medier att ett av skälen är att bönderna tröttnat på en miljöpolitik med allt högre kostnader, och att ständigt utmålas som syndabockar för klimatet. De är också missnöjda med medias kampanjer mot kött och animalieproduktion. I Paris kräver franska bönder att regeringen försvarar det franska jordbruket. http://www.westsidan.com/nyheter

Kris när allt färre arbetar

ÅSIKTER: Allt färre betalar för allt fler. Antalet pensionärer ökar, och nyanlända kommer inte in på arbetsmarknaden. Det är huvudorsaken till den ekonomiska kris som Uddevalla och många andra kommuner befinner sig i. Moderaten Henrik Sundström menar att det är nödvändigt att minska invandringen och satsa på att höja kompetensen hos de nyanlända.
http://www.westsidan.com/asikt-och-debatt/

Kritik mot HaV:s snäva tolkning

VATTEN: Riksdagen ville ha enklare regler och en vidare tolkning av EU-direktivets möjligheter till undantag. Men den politiska viljan har svårt att få genomslag när Havs- och vattenmyndigheten utfärdar nya föreskrifter.
Myndigheternas snäva tolkning bäddar för nya konflikter. Westsidan fick en intervju med advokaten Arvid Sundelin som är kritisk. http://www.westsidan.com/vatten

WWF vill att folk skänker pengar, så de kan stoppa ”utrotningen”.

Massutdöendet” är en myt

LANDSBYGD: På listan över utrotade djur i Sverige finns cirka 200 arter. Den siffran minskar faktiskt. Det finns alltså inget stöd i fakta för att vi skulle hotas av ett massutdöende. Ändå arbetas det frenetiskt för att skydda en biologisk mångfald som enligt forskare i själva verket ökar. Hur hänger detta ihop. Läs Westsidans artikel. http://www.westsidan.com/landsbygd

Ökat samarbete med Norge

DEBATT: Sverige behöver en ny rovdjurspolitik. En gemensam förvaltning med Norge av den skandinaviska vargstammen skulle lösa flera problem och skapa en större acceptans för rovdjurspolitiken. Det menar riksdagsledamoten Magnus Jacobsson(KD) i ett inlägg på Westsidan Debatt. http://www.westsidan.com/debatt

Folkligt stöd för tiggeriförbud

ÅSIKTER: Tiggeriförbud har brett folkligt stöd. Det visar SOM-institutet i en undersökning. Och det är fullt lagligt för kommuner som vill, att förbjuda tiggeri på allmän plats. Henrik Sundström förklarar hur det hänger ihop, sedan Uddevalla kommunfullmäktige röstat nej till ett förslag om förbud.
http://www.westsidan.com/asikt-och-debatt/

Politiken får vara med igen

Vattenmyndigheterna läggs ner. Liksom vattendelegationerna. Havs- och vattenmyndigheten får ett utökat ansvar. Åtgärder och beslut ska förankras bättre genom att riksdag och regeringen nu får vara med och bestämma. Det är huvuddragen i förslagen i en utredning som presenterades i dagarna.
http://www.westsidan.com/nyheter

Rasism som affärsidé

Politiserad forskning håller på att bli ett stort problem. Advokaten Henrik Sundström har granskat en forskarrapport som hävdar att rasism gör det svårt för afrosvenskar att få jobb. Han har funnit att det inte stämmer. Forskarna framställer svenskarna som mer rasistiska än de faktiskt är. http://www.westsidan.com/asikt-och-debatt

Barn behöver kött

DEBATT: Barn behöver kött. Är det rätt att lura barn att de kan rädda klimatet genom att sluta äta kött? Den frågan ställer Börje Berndtsson, lantbrukare på Orust, som ifrågasätter att skolor och förskolor helt går över till vegetarisk mat. Det kan få allvarliga konsekvenser, förklarar han.
Läs mer på http://www.westsidan.com/debatt

”Kina är elefanten i rummet”

ÅSIKTER: I fem år har Kina varit världens största ekonomi. Jättenationen expanderar utomlands och fokuserar på råvaror men också på jordbruksmark, skriver Kinakännaren och historikern Per Bolander. Något som kan liknas vid en nykolonisering pågår i Afrika. Kinas långsiktiga mål, kommer att få konsekvenser för USA och Västeuropa. Frågan är hur vi hanterar detta. Läs mer på westsidan/åsikter

Rättsstaten garant mot förtryck

ÅSIKTER: Står mänskliga rättigheter ivägen för det postmoderna samhällsbygget? Det anser advokaten Henrik Sundström som hävdar att fria och oberoende domstolar, som inte tar order från staten, är den yttersta garanten för att skydda och upprätthålla människans rättigheter från andras förtryck, inklusive statens. westsidan/åsikter

Vill ha debatt om klimatet

KLIMAT: Det finns fortfarande många frågetecken i klimatfrågan. Vi måste därför tillåta en debatt. Det menar Göran Värmby, före detta miljöchef i Göteborgs Stad m m. Här rapporterar han från klimatkonferensen i Oslo, som var helt inriktad på fakta. Och den akademiska kompetensen var hög.
https://westsidan.com/klimat/

Vi måste kämpa för demokratin

LANDSBYGD: Vi måste kämpa för demokratin. Och återinföra tjänstemannaansvaret. Det hävdar Karl Hedin som är kritisk till den maktförskjutning som skett, från riksdag till departement och myndigheter. I den avslutande artikel får vi läsa hans slutsatser och förslag.
https://westsidan.com/landsbygd/

Var gripandet en vendetta?

LANDSBYGD: Var gripandet och häktningen av Karl Hedin en personlig vendetta? Det hävdar han själv. Den svaga bevisningen väcker onekligen frågor. Karl Hedin berättar i den här artikeln om sitt eget fall, och de rättsliga turerna efter gripandet och tiden i häktet. Läs mer på https://westsidan.com/landsbygd/

”Vargen illegalt inplanterad”

LANDSBYGD: Vargen är illegalt inplanterad i Sverige. Det hävdar Karl Hedin som är kritisk till rovdjurspolitiken, som leder till stora skador på tamdjur och minskat förtroende för staten. Myndigheter förvärrar problemen genom att börja jaga jägare, menar Karl Hedin. westsidan.com/landsbygd

Vill åtgärda straffbeskattningen

NYHETER: Straffbeskattningen av landsbygden och brister i underhållet av järnväg och väg, är två av de viktigaste frågorna som Magnus Jacobsson(KD) vill åtgärda. Han sitter i Riksdagens trafikutskott. Läs intervjun. https://westsidan.com/nyheter/

”Skolan liknar Monty Python”

Krisen i skolan är akut. Sverige rasar i alla jämförelser. Det blir inte bättre av att skolledningen misslyckas med upphandling av datasystem, och lägger resurser på HBTQ-certifiering. Veckans krönikör liknar situationen vid en sketch av Monty Python. http://www.westsidan.com/kronikor/

Maktmissbruk allt vanligare

ÅSIKTER: Fallet Karl Hedin passar in i ett mönster som man ser allt oftare, skriver advokaten Henrik Sundström. Strandskyddet är ett annat exempel på att enskilda allt oftare drabbas av maktfullkomliga myndigheter. Se westsidan/åsikter

Staten tar skog utan att betala

LANDSBYGD: Staten tar skog utan att betala. Det hävdar skogsägaren och sågverksägaren Karl Hedin. Läs mer om hans tankar om äganderätt, skogen och aktivistiska myndigheter . Se westsidan/landsbygd

Dilemma för regeringen

ÅSIKTER: Preemraff ett dilemma för regeringen – miljörörelsen kör över rättsstaten när lagar och domstolar inte fattar ”rätt” beslut. Industrins utsläpp av koldioxid är normalt en fråga för EU. Nu ligger frågan om raffinaderiets utbyggnad på regeringens bord. Henrik Sundström analyserar dilemmat. Se westsidan/åsikter

”Det är kolossala överdrifter”

KLIMAT: Norsk forskare ifrågasätter miljölarm – överdrifter och rena sakfel präglar debatten om biologisk mångfald. Antalet arter ökar, och påståenden om att vi står inför ett massutdöende är betydligt överdrivet, hävdar den norske biologen och forskaren Morten Jödal. Läs mer på https://westsidan.com/klimat

Landskapet i Dalsland ses som en tillgång. Inte minst för turismen. (Utsikt från Lästviks säteri) Foto: Westsidan

Protester mot gruvplaner

NYHETER: Nya planer på gruvbrytning i Dalsland möter protester. Den här gången är det ett kanadensiskt gruvföretag som vill utvinna guld och koppar, och därför mutat in ett stort område norr om Bengtsfors. Men opinionen mot gruvplanerna växer. Läs intervjun med Birgit Hansson, Lästviks säteri, som varnar för konsekvenserna, för markägarna och för miljön. https://westsidan.com/nyheter

Överdrifter präglar köttdebatten

DEBATT: Kor är inget klimatproblem. Lantbrukare Börje Berndtsson är kritisk till köttdebatten som präglas av överdrifter och felaktiga påståenden. Läs hans debattinlägg. Se westsidan/debatt