Krönikor

”Det stora klimathotet idag består inte av koldioxid, utan av växande klyftor och groende förakt”, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. ”De som anser sig ha rätt tankar, har redan förskansat sig med tillräcklig makt för att kunna isolera de som inte har det. Den makten har förpassat dem in i en farlig bubbla som de inte ens märker själva. De har skaffat sig positionen att ha patent på själva sanningen.

Klimatet som redan
får människorna
att starta krig

Vart vi är på väg, vet ju ingen av oss, men många är övertygade om att stora förändringar kommer ske och att vi behöver anpassa oss och förändra våra livsmönster och kanske även någon grundläggande värdering.
När något nytt, och stort står inför dörren, så är det inte så konstigt att var och en, både funderar och värderar. Att välja en ny väg är att skruva på sin tanke, inte lite, utan troligen ganska mycket. Ja, då känns det förstås ganska obekvämt.
Dessutom har du ju inte valt det nya själv. Det är någon annan som valt åt dig. Till och med någon nån annan stans, som du inte ens känner.
Det du är van vid känns tryggt. Tryggheten i vardagen och livet är en av de viktigaste hörnstenarna för varje individ, det vet vi sedan länge. Ruckas tryggheten, uppstår obehag om vart du är på väg, speciellt om ingen stakat ut framtiden så att du förstår den.
Hur har det blivit så här då, undrar ju förstås de flesta som tänker ett varv till.

”Så mycket fel”
Några förklarar det med att vi gjort så mycket fel under längre tid och att nu är det minsann dags att göra något åt det.
Andra säger att förändringarna kommit så snabbt så att ingen kunnat förstå omfattningen och NU, nu måsta alla både förstå och agera bums.
Själv står du där och inte riktigt ser det andra ser. Eller förstår vad andra ser som uppenbart.
Det är nu som du kommer ta ställning, din egen. Den bygger du på det som förstås känns bäst. Inte vad andra, som du inte ens känner, säger är bäst. Ditt ställningstagande bygger du kring den värld som du känner, lyssnar och diskuterar med dina vänner om. Den som bekräftar dina tvivel eller din övertygelse får dig att åter känna den där tryggheten som höll på att gå förlorad.
Om man ser tillbaka lite i tiden, så levde i stort sett alla med ett stort hopp om morgondagen. Det blir lite bättre sen. Och efter det ännu bättre. Vi har lärt oss att det kallas tillväxt. Tillväxt i ekonomin, tillväxt i livskvalité och ett bättre liv framgent, helt enkelt.

”Tillväxt gynnar allt färre”
Har nu den trenden brutits kan man undra? Jag vill påstå att den har det. Den så kallade tillväxten gynnar numera allt färre, och är mer och mer anpassad till dem som tänker rätt. Ty tänker du rätt så kommer tillväxten av sig självt via bekräftelsen från de som tänker på samma sätt, och det gynnar dem även ekonomiskt.

Just där har det blivit en slags rundgång i systemet. De som anser sig ha rätt tankar, har redan förskansat sig med tillräcklig makt för att kunna isolera de som inte har det. Den makten har förpassat dem in i en farlig bubbla som de inte ens märker själva. De har skaffat sig positionen att ha patent på själva sanningen.
När de, som nu sitter på, vad de själva anser vara samhällets eget facit så blir automatiskt numera minsta lilla avvikelse fel. Ty numera måste det allra mesta, vara exakt rätt. Ungefär har blivit både fel, fult och tämligen omodernt.

”Små avvikelser blir hot”
Så nu, helt plötsligt blir små avvikelser i åsikt ett hot. Är avvikelsen lite större, i ett för facitmänniskorna känsligt ämne. Ja då blir det per automatik, populism. Om sedan någon med bestämdhet ifrågasätter bubblans innehåll, då blir man rökt för tid och evighet.
”Förlåt dem, ty de vet icke vad de göra” så låter ett gammalt bibelcitat och det är väl i visst mått bra. Men bubblans folk dömer tusentals människor varje dag, till ett liv med sämre egen trygghet.  Och nu menar jag inte den tryggheten som gör att du känner dig trygg och säker på stan en fredagskväll, utan tryggheten till att du duger som du är, bara du försöker och bjuder till och att morgondagen kanske kan bli lite bättre.
Det stora klimathotet idag består inte av koldioxid, utan av växande klyftor och ett groende förakt.

Krigets förlorare
Hela det moderna samhället ligger i ett slags pågående inbördeskrig mellan olika fronter. Mellan gott och ont, mellan helt rätt och helt fel.
Krigets förlorare är de svagaste, de som inte klarar skolan fast de försöker, de som sliter varje dag med små medel för att få livet att gå ihop, de som vill men inte kan. De som förlorat hoppet om att imorgon blir bättre än idag.
Det vill säga, alla de som inte har förmågan att ta till sig den världsbild som bubblan format som vår gemensamma framtid.
Här kan vi tala om en tydlig och allvarlig klimatkris. Inuti bubblan har de fina åsikterna samlats och de visar allt oftare sin egen avsky mot det simpla utanför. De utanför tittar in och ser lika oförstående ut hur de klarar sig där inne. Förståelsen har försvunnit och avvikelserna är numera det enda som förenar. Det vill säga att har ett tydligt behov av att bekräfta sin egen teori med att bevisa att den andre har fel.
Det ungefär som för en nyanländ till Billingsfors. Att förstå hur man klarar av sulfitlukten. Men om man stannar kvar en dag eller så, ja då förstår man att man kan vänja sig och att livet kan fungera, till och med i Billingsfors.
Sven-Arne Thorstensson

Kapitel två i den svenska regeringsformen.

”Summan av den totala inkompetensen har idag blivit ett kulturminne”, skriver Westsidans krönikör Sven-Arne Thorstensson. Då när fiskelägen som Smögen och Gullholmen kom till, krävdes inget bygglov. Idag måste det finnas ”en samhällsgodkänd och fastlagd plan, som just din idé ska passa perfekt in i. Annars blir det nej.” ”Med denna ordning så är sannolikheten för ett nej lika hög som att det kommer en regnskur på midsommarafton.”

Många fiskelägen tillkom utan bygglov men betraktas idag som kulturminnen och ska därför skyddas. Smögen är ett exempel, ett annat är Gullholmen (bilden). Foto: G Åhrén

Om vådan av att fråga om lov

”Fråga inte så mycket – gör det istället”

Stryps entreprenören, då dör bygden. Så fråga inte så mycket, gör det i stället.
Om man frågar om lov riskerar ju svaret att bli nej. Ju fler man frågar desto mer ökar risken. Troligen är det därför lagar och tillämpningsföreskrifter idag kräver att du måste fråga gud och alla människor, kommunen, länsstyrelsen, föreningen för broms och knorr och intresseföreningen ”det var bättre förr”.
Ja, snart sagt alla måste tillfrågas om du bara så skall byta en fönsterbräda, gräva en grop eller lägga igen den. Med denna ordning så är sannolikheten för ett nej lika hög som att det kommer en regnskur på midsommarafton. Det vill säga att det är bara rena turen som kan göra dig tillfreds. 
Hur tusan har det då blivit så här kan man undra? Förmodligen är det vår kollektiva trygghet i att det enda som känns säkert är här och nu, just nu!
All förändring innebär ju en risk. Den som säger ja till en förändring riskerar ju att vara delaktig i skulden om minsta lilla skulle bli fel, eller att någon blir arg. Det är nog därför det känns tryggt att säga nej, ty då blir det någon annans ansvar att eventuellt säga ja och ge dig lov att göra det du vill.
Själv ställde jag frågan till en tjänsteman, vars position var ungefär mitt i den hierarkiska stegen.
-Vad kommer det sig att ingen ovanför dig tar tag i det problem som alla ser och vars lösning är både enkel och uppenbar, samt dessutom billig, väldigt billig?
-Förstår du inte det sa han. Om de säger ja så blir det ju mera jobb och mera ansvar för att göra något som uppenbarligen inte är helt nödvändigt, i alla fall inte just nu.
I just det ligger nog en hel del av svaret. Ty det är tusen och åter tusen människor som varje dag går till jobbet, vars enda uppgift är att kontrollera nuet. Att bevaka att nuets ordning inte bryts och om det skulle utmanas så måste det finnas en samhällsgodkänd och fastlagd plan som just din idé skall passa perfekt in i. Annars blir det nej.
För en tid sedan försökte en simpel bonde få lov att bygga två hus på en plätt mark som han ägde. Samhällets riddare sa nej. Ty det skulle störa kulturmiljön. Å tusan, kulturmiljön.
För att bringa klarhet i ärendet tillfrågades länsmuseet, Länsstyrelsens kulturmiljöenhet och även planenheten tror jag kopplades in. Argumenten var tämligen förutsägbara från statens egna ”kulturriddare” och löd nästan ordagrant så här:
”Trakten präglas av den gamla bebyggelseformen med kyrkan på en höjd mitt i bygden. Gårdarna utgör en inramning och ligger spridda längs dalgången och tillsammans utgör detta ett stort bevarandevärde.
Då ställer sig förstås vän av både ordning och sunt förnuft frågan, hur kunde det bli så här unikt och bra.
Vad jag själv påpekade, utan att vara sakägare var. – I denna bygd, vad jag vet har endast ett enda nytt hus byggts sedan 1970-talet. Troligen det enda som har ett bygglov. Alla andra hus tillhör gårdarna och är byggda före man ens kunde stava till ord som kulturmiljö eller tillstånd.
Gårdar och hus är alltså byggda av helt novisa och outbildade bönder och några av traktens timmermän och snickare. Ritningar, om de fanns hade man troligen lånat från någon grannby eller nån annan som också byggt sin mangårdsbyggnad av lust och utan bygglov. Summan av denna totala inkompetens har idag blivit ett kulturminne, en miljö som inte får drabbas av vår tids noviser. Här skall de akademiska männen och kvinnorna säga sitt. Ty det är ju dessa som vet bäst.
Tänk er tanken att komma som Jens fiskare till Länsstyrelsen med en idé.
-Jä har hittat e skreva längst ut mot Hållö där isen lägger sä sent å tinar tidit. Där vill jä bygga e sex hundra meter lång brygga å några sjöbuar. Där kömmer dä sjuda å liv å fölk kommer både trivas å tjäna levebrö… Jä tänkte kalla dä för Smöögen… När kan jä börja bygga…?
Ja, ni förstår ju vad svaret hade blivit idag. Det som Jens gjorde dåhar blivit en oersättlig kulturmiljö idag, helt utan bygglov under tre hundra år.
Så fråga inte, bygg på… Det funkade ju rätt bra i Sunnanå…
Ty det är alltid lättare att få förlåtelse än tillåtelse.
Sven-Arne Thorstensson

”Mer pengar till din bonde”. Står det på paketet. Läs krönikan för att få reda på hur det hänger ihop med Sven-Arne Thorstenssons väckarklocka. Foto: Westsidan.

”Världen är full av vilseledande krafter”

”Starta dagen med ett varför”

Invanda mönster styr dina val

Som människa och företagare står du alltid inför olika val varje dag. Det första är; Ska jag stiga ur sängen när klockan ringer? Det valet har du redan förberett kvällen innan, då du valde att inte ställa om den, från den tid den brukar ringa. Redan där är du fast i en rutin. Men ändock har du ett val när den ringer. Stänga av och somna om eller plikttroget sätta fötterna i golvet och köra igång som vanligt.
Nu är förstås just detta val inte så avgörande för framtiden, men det kan vara det. Tänk om du struntar i vad som händer om du ligger kvar. Det får bli som det blir, du har annat i sinnet för den här dagen. Eventuellt får andra göra det du bestämt dig för att inte göra.
Nu handlar det om stora, inte om snabba enkla val. Utan större och troligen mer långsamma. Men oavsett om processen varit lång så kommer du alltid till den punkten när du gör det slutgiltiga valet. Att byta spår. Att börja, eller att sluta, med något.
Det vanligast är att göra lite av varje. Inte sluta helt eller inte börja helt helhjärtat. Det är nämligen svårt att vara distinkt när välden är full av vilseledande krafter.
Det är dessa krafter jag nu vill peka på.

Vad styr dina val?
Fundera lite över Wittgensteins tes. ”Ingenting är av nödvändighet vad det synes vara.”
Blir du invaggad och styrd i dina val? Självklart blir du väl det. Gammal kultur och invanda mönster avgör ofta dina val och din väg. Men det finns också pågående nya krafter som vill påverka dig i smyg. Få dig att göra vissa val, eller kanske inte kunna välja.
Den gamle statsministern Göran Persson återanvände ett gammalt ordspråk som troligen borde användas lite oftare. ”Den som är satt i skuld, är inte fri”. Är skulden för hög är du inte fri.
Låt mig drista mig till fräckheten att jämföra med Lantbrukskooperationen och den allians som byggdes stark med statsmakterna under efterkrigstiden. Folket kanske inte svalt direkt, men maten skulle bli billigare, och tillgången skulle säkras.

Priset ett maktvapen
Det bästa sättet dåförtiden var att garantera fasta produktpriser. Den som ansåg sig kunna producera för det priset gjorde det, och om kollektivet tyckte det var för magert, kunde man förhandla priset. Först upp, men i sinom tid även ner.
Matens pris hade blivit ett maktvapen. Ett vapen som inte allt för sällan riktar sig tillbaka mot den som just odlar och producerar.
Varför är det så dålig lönsamhet i mjölk och fläskproduktion? Jo, för att de flesta tjänar på det. Inte producenterna förstås, men alla andra.
Här har vi under årtionden invaggats i att vi är starka som kollektiv. Det är väl sant, men också svaga. Små och svaga. Skuldtyngda och med väldigt få handlingsalternativ.
Tänk på motsatsen. Tänk om producenterna av mjölk och fläsk kunde göra som exempelvis stora internationella spannmålsodlare i Asien och Afrika. Är priserna dåliga, då odlar de inte. Är priserna höga, då kör man igång. De gör det för de kan. Och de gör förstås rätt och en liten nytta, att minska utbudet.

Mjölkkrisen 2016
OM vi backar tillbaka till 2016 och den djupa mjölkkrisen. Bonden fick bara drygt 2 kronor för mjölken och världsmarknadspriserna var väldigt låga. Det logiska då hade varit att via några enkla klick på datautfodringen, sänka produktionen i ladugården med säg 8 procent inom en vecka. Till och med gallrat ut lite kor i förtid.
Nej, så gjorde man inte. Ty för att kompensera bristande lönsamhet så producerar man mer volym, istället för mindre. Jag vill påstå att det är just därför priserna inte pressas uppåt i marknaden när utbudet sjunker. De flesta tjänar ju inte på det. Det vore nästan bara bonden. Om volymerna är stabila, och lönsamheten precis så hög att mjölkdropparna är värda att pressa ut. Ja, då fungerar den stora apparaten som bäst. Kunderna köper billig mjölk, mejerierna klarar sina avskrivningar, affärsledningen får sin bonus, och bonden får hålla tillgodo med det som blir kvar.
Detta system fungerar endast när leverantörerna är många, skuldsatta och är vana att inte kunna välja.
Sven-Arne Thorstensson

”Allt som ska offentligt kommuniceras filtreras ner till ett könlöst snömos som egentligen inte säger någonting alls”, skriver veckans krönikör Sven-Arne Thorstensson, som resonerar om demokratins kris, och varför allt fler vänder politiken ryggen och den allt smalare åsiktskorridoren.

Konsensus-sjukans likstelhet

”Allt filtreras ner till könlöst snömos”

Allt fler avstår från att engagera sig som politiker och vi bör förstås ställa frågan varför. Trenden i sig håller effektivt på att undergräva tilltron till demokratin. Vi ser det ske, men gör ingenting åt det.
Det mentala avståndet ökar nu mellan väljare och politiker. Det tragiska är, att om du ska lyckas att få en position inom ett parti eller intresseorganisation, så behöver du anpassa dig ”in absurdum”. Numera så accepteras inte att någon sticker ut från den snäva gemensamma plattformen.
För att försäkra sig om den totala likformigheten, använder man sig av en välplanerad och strikt kommunikationsstrategi som alla beordras följa.
Du som enskild politiker av låg rang, får snart inte säga någonting alls. Det har till och med blivit så att om du inte tillhör den absoluta partitoppens inre krets, har du snart inte ens rätten att ha en åsikt över någonting överhuvudtaget, i alla fall inte så att det på något vis kan nå offentlighetens ljus.

”Könlöst snömos”
Allt som skall offentligt kommuniceras filtreras ner till ett könlöst snömos som egentligen inte säger någonting alls. Det är det som är själva strategin, och det är därför vi ser så få intressanta utspel idag. Det händer nästan aldrig.
Resultatet blir förstås att viljestarka personer avstår helt från att ansluta sig till de tysta kollektiven, de som vissa kallar röstboskapen. Det har helt plötsligt blivit fult att vilja något och ännu fulare att göra fel.
Vid den punkten kan vi stanna upp och reflektera en stund.
Världen omkring oss i samhället är väldigt heterogen. Vi alla styrs av olika värderingar som människor.
Alla bör ha rätt att vara den man vill, med undantaget att det inte skadar andra.

Korridoren förödande smal
Med detta i minnet, ser vi de personer vi valt för att föra vår talan, nu sitta bakbundna av stark central styrning.
Vi börjar se igenom detta nu. Den politiska fåran, eller den så kallade åsiktskorridoren, har blivit förödande smal, och bara de som trivs i att själva bli styrda stannar där.
Hur kan det ha blivit så här? Troligen är det så att samhällsnormen nu blivit storföretags-management, anpassad till storstadsmiljö. I den miljön är alla utbytbara. Ord som formell kompetens väger nu blytungt tyngre än personliga egenskaper och talang.
De allra flesta av oss har nog svårt att känna sig hemma där, och anpassa oss till en sådan likriktad och känslobefriad miljö. När vi själva känner den känslan, ökar samtidigt avståndet till dem som trivs i den.
Vi behöver möta människor före funktioner. Vi behöver helt enkelt känna oss viktiga i vardagen.

Att göra rätt
Själv tror jag att de allra flesta människor gillar modiga och frisinnade vänner och ledare. Personer som vågar säga vad de tycker och stå för det de säger, och framförallt personer som kan erkänna att de gjort fel. Känner man så, så ogillar man samtidigt motsatsen.
Det vi ser nu är att våra företrädare hellre ägnar sig åt att göra saker rätt, än att göra – rätt saker. Tryggheten i detta är att de känner sig säkrare att gå omkring med någon annans åsikt än sin egen.
Det handlar om den borttynande viljan. En titt på vad olika personer delar på sociala medier, visar en grupp som fotograferar den mat som de just lagat, och som nu ligger på tallriken. Dessa personer blir ibland förminskade av andra som triviala.
Här vill jag påstå att dessa är väldigt konkreta i sitt budskap. ”Se här”, den här maten har jag lagat och den skall jag strax bjuda mina vänner på.
När en bekräftelsetörstig politiker delar bilder så är det ofta någon annans Power-Point man fotograferat, och vilka viktiga vänner man träffat under dagen. Och inte ett ord om vad man tänker göra sen.
Hur detta utvecklas vet man ju inte. Antingen börjar matfotograferna att plåta andras kokböcker, eller så kommer ”viktigavännerfotograferna” att börja plåta det färdiga resultatet. Klart att serveras.
Sven-Arne Thorstensson

”Jordens undergång är nära”

Hot om katastrofer är oftast en lönsam affär

När jag växte upp fanns det ett litet gäng som ville avskaffa demokratin och införa diktatur. De var välorganiserade, men hade inte resurserna. Och inte många tog dom på allvar. Utom SÄPO. Och möjligen Expressen.
Nu finns det åter ett gäng som vill avskaffa demokratin. Och precis som sina föregångare är motivet att deras mål är så viktigt att inget får stå i vägen. Inte ens folkviljan. Och folk förstår ändå inte sitt eget bästa, resonerar man.
Det måste medges att hotet mot demokratin den här gången smäller lite högre. Jordens undergång låter ju förskräckligt. Då handlade det ju egentligen bara om vem som skulle tjäna pengarna, han som uppfunnit dragkärran, eller de som hjälpte honom att skruva ihop den.

Man kan säga att båda visionerna innehåller ett katastrofscenario. Jorden går under för att det blir några grader varmare, isarna smälter och tätbefolkade områden drabbas av översvämningar.
Gänget som predikade när jag var ung hotade med upplopp, revolution och proletariatets diktatur. Och precis som nu var det lagbundet, och gick inte att stoppa. Det var bara en tidsfråga. Man kunde bara foga sig. Gemensamt för båda är att vi måste förändra samhället i en viss riktning. Att det är nödvändigt. Och att det samhälle vi lever i nu är dömt till undergång.
Skillnaden är att det nu finns en tidsfrist. Tio år. (Ja, jag vet att man hela tiden flyttar fram tidsfristen.)

Hot om katastrofer och elände brukar fungera. Kyrkan predikade om helvetet. Vi måste lyda Gud och prästen, annars hamnar vi i helvetet.
Jag lämnar till läsaren att själv bedöma sanningshalten i alla dessa katastrofscenarier och fundera på vilka som gått i uppfyllelse och vad vi kan lära oss av det.
Jag nöjer mig med att konstatera att varje tid har sina vanföreställningar, och sina profeter, som försöker övertyga eller skrämma oss att handla på ett visst sätt. Om vi inte köper oss fria förstås.

Kreativiteten är stor när det gäller att tjäna pengar på katastrofer. Katolska kyrkan sålde avlatsbrev. Man kunde alltså köpa sig fri från helvetet. Al Gore har gjort sig en förmögenhet på att sälja klimatkompensation. (Googla om du inte tror mig)
Världsnaturfonden, WWF, säljer frälsning från katastrofen genom att erbjuda alla som vill att bli fadder, med det förbluffande budskapet att det går att hejda jordens undergång. Man behöver bara betala hundra, tvåhundra eller trehundra kronor till WWF.
I EU köper de stora industrierna utsläppsrätter, och fortsätter att släppa ut växthusgaser. Nyligen fick vi veta att ett stort oljebolag fick utsläppsrätter gratis av EU. Det var nog inte så det var tänkt. Det visar för övrigt hur seriösa EU är – när det gäller jordens undergång.

En sak är dock ny. Och det är att ingen vågar säga emot. Alla jamsar med. Till och med media som har i uppdrag att kritiskt granska, vara objektiva och sakliga, har förfallit till kampanjjournalistik för att bygga på rädslan och skräcken för en undergång som är oundviklig. Om vi inte slutar äta kött, flyga och köra bil.
Under tiden fortsätter SSAB, Cementa och oljeraffinaderierna att släppa ut växthusgaser som om de inte visste att jorden håller på att gå under. Och regeringen sitter med skägget i brevlådan och vet inte hur man ska hantera Preemraffs ansökan att få bygga ut raffinaderiet i Brofjorden. Hur man än gör blir det fel.
Hur Preemraff har tänkt sig att räkna hem den enorma investeringen om Jorden går under om tio år är en gåta. Även om alla inser att det handlar om överdrifter så ska vi enligt politikerna vara fossilfria 2030. Men det kanske bara är bullshit det med.

Den stora frågan är trots allt vad som händer med demokratin. I praktiken har vi redan lagt en stor del av makten i händerna på en aktivistisk elit. Och denna elit verkar inte generad på något sätt över att reducera klimatfrågan till den enskildes konsumtion av kött, flygresor och fossildrivna bilar. Trots att alla som är insatta vet att det är industrin som står för de stora utsläppen.
Industrin tycks ha skaffat sig en gräddfil, inte bara förbi demokratiskt fattade beslut, utan på något mirakulöst sätt förbi själva Apokalypsen. På annat sätt kan man ju inte tolka regeringens beslutsvånda när det gäller Preemraff.
Visste ni förresten att Uppsala Universitet ger kurser i Jordens undergång. Jodå, det är faktiskt sant. Kursplan, undervisning och seminarier. Man kan till och med ta en examen. Vad man nu ska med den till, när jorden har gått under.
Westsidan

Jordens undergång är ett populärt tema. Media missar sällan en chans att skriva om domedagssekter. Skillnaden nu är sekten är total. Foto: Westsidan.

Lärare sjunger ut

Upphandling och HBTQ – rena Monty Python

Att den svenska skolan befinner sig i ett katastroftillstånd kan knappast ha undgått någon. Enligt PISA-undersökningen sjönk Sveriges plats i världen drastiskt på bara ett decennium, från 2003 – 2014: Matematik från plats 6 till plats 38, Naturvetenskap från 5 till 38, Läsförståelse från 6 till 37. ”Världens bästa skola” (enligt en skojfrisk politiker) trängs nu i jumboligan bland länder i Sydamerika och Balkan. Frågan om varför får politikerna att vråla beskyllningar och undanflykter, ”Kommunaliseringen!”, ”Friskolereformen!”, ”Invandringen!”, ”Vänsterflummet!”. Vad man ska göra åt det finns det dock ingen plan för.

En miljard
Men, situationen saknar inte sina komiska inslag. Stockholms stad beslöt sig för en djärv lösning, en ny digital sajt! Det måste väl lösa problemen. Sajten, kallad Skolplattformen, har hittills kostat nära en miljard kronor (det är nio nollor, om någon undrar). Det är mer än vad Wikipedia eller ”Game of Thrones” kostar. Skillnaden är dock att Wikipedia och ”Game of Thrones” faktiskt fungerar, vilket man inte kan säga om Skolplattformen. Efter fem års förberedelser lanserades sajten förra året under höga skrin om att nu var frälsningen kommen. Resultatet? Alla användare, lärare, elever och föräldrar har klagat på att den är krånglig, långsam och svår att använda. Det har varit stora problem att logga in, men det kanske inte gör så mycket eftersom hela systemet med jämna mellanrum beslutar sig för att lägga av. Varför vet ingen. 

Konflikt om namnet
Till råga på eländet har det brutit ut en konflikt om namnet Skolplattformen, som varumärke. Jurister har kallats in vilket lär garantera att kostnaderna fortsätter att skjuta i höjden. Datainspektionen har inlett en granskning av sajten sedan känsliga personuppgifter legat öppna för alla att ta del av. Lärare klagar på att det som tidigare tog 10 sekunder att skriva in (t ex frånvaron) nu tar 10 minuter. Eftersom staden (politikerna) i sin stora vishet bestämde att det inte fanns någon bra paketlösning la de ut jobbet på en mängd olika leverantörer (kallade ”moduler”), vilket gör att ingen har ansvar för någonting. En lärare som försökte lösa problemen tvingades skicka iväg 47 mejl till ”modulerna” och fick 58 svar. Detta tog en månad och när det var klart var problemet fortfarande inte löst.

Misslyckad hemsida
Frågan är hur detta är möjligt. Hur kan Indien, ett u-land, framgångsrikt skicka en satellit till planeten Mars för en mindre kostnad än vad Stockholms stad slängt ut på en fullständigt misslyckad skolsajt? Hur kan Sverige, ett i-land (?), fungera sämre än Jönssonligan? Kanske är svaret ideologi eller snarare ideologier. Ekonomiskt en vilda-västern-kapitalism där ”marknaden” påstås vara effektivare en allt annat. Politiskt en blandning av flum, identitetspolitik och moralism. 
Det faktum att skolorna inte har råd att köpa in tillräckligt med böcker och annat material beror nämligen inte bara på Skolplattformen. De måste, enligt order uppifrån, slänga ut miljoner kronor på så angelägna saker som föreläsningar om HBTQ-frågor, snabbutbildade ”konsulter” som tvingar lärare att leka antirasism och inrättandet att speciella ”Transgender-toaletter” (jo, det är sant!). 

”HBTQ-certificat”
Skola efter skola kan nu stoltsera med ett ”HBTQ-certifikat”. Det tar fem heldagars ”utbildning” (flum) och kostar hundratusentals kronor. Dock är det tveksamt om det var en så lyckad investering. Begreppet som för några år sedan hette HBT och senare HBTQ har nu utökats med ytterligare än bokstav. Den korrekta beteckningen är nu HBTQI (fråga mig inte vad i:et betyder, det vill ni ändå inte veta). Så snart får väl skolorna investera i en ny utbildning så att de kan få ett ”HBTQI-certifikat” istället (det gamla gäller väl inte längre nu när det blivit inaktuellt p g a namnbytet).
Finns det då ingen väg ut ur eländet? Bara en. Utnämn omedelbart John Cleese till skolminister!
Urban Smygebratt
Lärare

Bilden av Sverige i medier utomlands blir allt mörkare. Det har många orsaker och kan få konsekvenser. Foto: Västsidan.

Synen på Sverige allt mörkare

Sverigebilden utomlands har försämrats på senare tid. Det konstaterar MSB som i en intervju med SR varnar för konsekvenserna.
MSB ser flera orsaker till att bilden av Sverige försämras utomlands. Sociala medier och medierapporteringen fokuserar numera på andra saker än tidigare.
Sverige används till och med som ett dåligt exempel i flera fall, enligt en enhetschef på MSB. Om man googlar Sverige utomlands så poppar det numera upp bilder på brinnande bilar. I vissa fall överdrivs medierapporteringen.
Om den negativa bilden av Sverige förstärks kan det påverka vårt lands anseende utomlands , konstaterar MSB, vilket i sin tur påverkar våra möjligheter på många områden, som handel, turism, kultur och internationella förhandlingar.
Donald Trumps, president i USA, har i flera uttalanden påverkat omvärldens bild av Sverige. Och inom högerpopulistiska kretsar lyfts Sverige gång på gång fram som ett varnande exempel.
I våra grannländer är attitydförändringen mot Sverige tydligast i Danmark. Redaktören Thomas Hedin, på danska sajten Tjekdet hävdar i Metro att den politiska korrektheten har slagit tillbaka mot svenskarna, och att man till och med kan se en slags skadeglädje bland danskarna.
Medias rapporter om omfattande bilbränder påverkar danskarna, menar Hedin, som dock tror att de flesta danskarna anser att bilden är överdriven. Samtidigt menar han att danskarnas bild av Sverige troligen påverkats av händelserna.
I Norge framställs Sverige som ett land där mycket har gått snett på grund av en liberal invandringspolitik. Mina Liavik Karlsen, som granskat norska sociala medier, menar att ett besök av Fremskrittspartiet i Rinkeby 2017 påverkat den norska Sverigebilden. Stockholmsförorten pekades ut som ett skräckexempel och gav upphov till begreppet ”svenska tilstander” som ökade i användning från 338 gånger 2016, till 1 226 gånger 2017, enligt mediearkivet Retriever.
Till en mer negativ Sverigebild bidrar också att brottsligheten i Sverige blivit ett vanligt inslag i norska medier. Det är sällan Sverige lyfts fram som ett positivt exempel i sociala medier.
I Finland är bilden av Sverige kluven. Tidigare har det funnits en beundran för Sverige, som ofta varit föregångare när det gäller trender inom musik och populärkultur. Numera beskrivs Sverige allt oftare som ett varnande exempel, och Finland ska akta sig för att göra samma misstag när det kommer till invandringspolitiken, enligt Jonas Jungar, chef på Svenska Yle.
Sverige är inte längre en förebild för Finland.
Paul Rapacioli, grundare av engelskspråkiga tidningen The Local, som bevakar Sverige, talar om två Sverigebilder. Den om framgång och den om förfall. I en intervju i tidningen Metro talar han om den motsägelsefulla bilden; en om ett land som kollapsar, med upplopp, gängvåld och våldtäkter, och en om progressiva värden, om framgångsrika företag och jämställdhet.
Den negativa bilden baseras främst på problem med integrationen, konstaterar Paul Rapacioli.
I ett inslag i brittiska BBC från 2018 används Sverigebilden som ett politiskt slagträ i debatten. Sverige beskrivs som en socialliberal välfärdsstat, och som ett av de mest jämställda länderna i världen, men också som ett land med en misslyckad migrations och integrationspolitik, och ett land som har svikit de lågutbildade.