Mordet på Gustav III

Konspiration bakom mordet på Gustav III

Kompetent polisarbete avslöjade konspirationen

”Hat och tvedräkt har sönderslitit riket. Nationen har sedan längre tider tillbaka varit skild genom tvenne partier, vilka delt henne så till sägandes i tvenne folkslag, förenade allenast att sönderslita fäderneslandet”.
Dessa ord yttrade kung Gustav III i det tal han höll efter statskuppen 1772 där han nästan återinförde enväldet. Han hade blivit kung året innan, men då utan makt. Detta var under frihetstiden då adeln dominerade makten. De tidigare kungarna, Fredrik I och Adolf Fredrik, hade varit helt maktlösa. Men nu var kungen på nytt den dominerande kraften i riket.
Gustav III lovade att komma med ”frihet och lag. Jag har lovat att styra ett fritt folk”. Det lät ju bra och till en början hälsades kuppen med entusiasm från nästan alla. Men sjutton år senare hade ”frihetshjälten” förvandlats till ”tyrannen” i mångas ögon, framför allt hos adeln. Detta tvingade kungen att genomföra en andra kupp 1789 där han blev helt enväldig, med rätt att börja krig om han ville.

Krig mot Ryssland
Så vad hade hänt som ändrade stämningen? Det fanns stora ekonomiska problem i landet, det hade förekommit missväxt och hungersnöd, statsskulden växte, delvis till följd av kungens praktfulla hovliv. Försöken att ordna finanserna slog tillbaka mot Gustav, förbudet mot husbehovsbränning för att öka kronans inkomster gjorde bönderna rasande och borgarna blev även de upprörda över den katastrofala ekonomiska politiken. Till råga på eländet hade kungen provocerat fram ett krig mot Ryssland som inte gick bra utan bara kostade liv och pengar utan något slut i sikte. Men det allvarligaste motståndet kom från adeln som längtade tillbaka till Frihetstiden.
Gustav III hamnade i en situation där han tvingades välja sida, vilken samhällsklass skulle han stödja sig på? Till adelns förfäran valde han bönderna och borgarna. De ofrälse ställde allt starkare krav på en ståndsutjämning och adeln ansåg att kungen hade svikit sin plikt att skydda deras privilegier. Gustav tvekade inte att utnyttja borgarnas och böndernas fientlighet mot adelsmännen i sin propaganda och sedan ett antal adliga officerare i Finland gjort myteri mitt under brinnande krig kunde han fördöma de ”adliga förrädarna”. I riksdagen häktades en del adelsmän, vilket bröt mot lagen. Upprördheten var stor, detta ledde till en total brytning mellan adeln och deras kung. När Gustav året därpå tog befälet i Finland, besegrade ryssarna och faktiskt vann kriget retade det många adliga eftersom han nu var mer maktfullkomlig än någonsin.

Konspirationen
En konspiration mot kungen började nu växa fram. Den bestod av grupper som delvis hade helt olika mål men knöts samman av hatet mot Gustav III. En grupp ville tillbaka till det gamla, där adeln dominerade landet, alltså en reaktionär politik. En annan grupp var unga idealister som tagit starka intryck av franska revolutionen. Dessutom fanns människor som hatade kungen av rent personliga orsaker, för att de förlorat ekonomiskt eller missat en befordran och liknande.
Spindeln i detta nätverk var den sjuttiotvåårige Carl Fredrik Pechlin, en man som levde och andades intriger och konspirationer, som det var hans livsluft. Bland de mest aktiva konspiratörerna fanns greven Adolf Ribbing, som var inspirerad av franska revolutionen men också hade ett privat skäl för sitt hat. Han hade förälskat sig i en ung dam men kungen hade sett till att hon giftes bort med en annan. En annan viktig konspiratör var Carl Lilliehorn, major vid Svea livgarde. Hans militära bakgrund gjorde honom lämplig att leda en militärkupp. Den unge greven Claes Fredrik Horn kom också att spela en viktig roll. Han svärmade för Rousseau och den revolutionära retoriken som kom från Paris. Men det fanns också ett privat motiv. Kungen hade låtit arrestera hans far vid statskuppen 1789.

Ett 60-tal män
Hur många var inblandade i konspirationen? Detta har historiker debatterat i över tvåhundra år. Polismästare Liljensparre ska ha uppskattat antalet till tretusen adelsmän. Men det är helt säkert kraftigt överdrivet. Dessutom var det inte så att alla var överens om att mörda kungen.
Flertalet tycks ha velat tvinga Gustav III att avsäga sig mycket av sin makt men behålla tronen. Andra ville avsätta honom till fördel för någon annan eller en republik, dock inte mörda honom. Uppgifter tyder på att ett sextiotal män tillhörde den innersta kretsen som planerade mord.
Den som, bokstavligt talat, skulle hålla i vapnet var kapten Jakob Johan Anckarström, tidigare officer i livgardet. Han var en kverulant som ofta kom i konflikt med andra människor. Han misslyckades med nästan allt i livet och till råga på allt var hans hustru otrogen med hans bäste vän. Inte undra på att han blev bitter och letade efter någon syndabock att skylla på, det kunde ju inte vara hans eget fel. Av olika skäl blev kungen måltavla för hans hat och han förklarade sig redo att personligen mörda Gustav III.

Avled av lunginflammation
Vid den berömda maskeradbalen den 16 mars 1792 skred konspiratörerna till verket. Anckarström sköt sitt skott men kungen rörde sig precis i det ögonblicket och blev bara lindrigt sårad. Tack vare en snabb och resolut insats av polismästare Liljensparre greps många av konspiratörerna, inklusive Anckarström och Pechlin. Dessvärre ogillade Gustav III värme inomhus och lät fönstren vara öppna, så två veckor efter attentatet avled han av lunginflammation.
Efter kungens död tog brodern, Hertig Karl, över makten eftersom kronprinsen ännu var ett barn. Sju av konspiratörerna dömdes till döden men sex av dem benådades av hertigen! Han förbjöd också ytterligare undersökningar vilket betraktades som en skandal. Endast Anckarström avrättades, efter tortyr. Där hade hertig Karl inget val.
Flera frågor återstår. Det faktum att kungen överlevde i två veckor gjorde att den planerade kuppen inte blev av, men hur många av de höga militärerna var inblandade? Var utländska intressen inblandade?
Gustav III var absolut fiende till den revolutionära regeringen i Paris, som hade flera anhängare bland de sammansvurna. Och inte minst, vilken roll spelade brodern, hertig Karl? Varför var han så mild mot många av konspiratörerna som kom undan med kortare fängelsestraff eller exil?

Kompetent polisarbete
Sjutton år senare ledde hertigen en kupp mot Gustav III:s son, kung Gustav IV Adolf, och avsatte honom till förmån för sig själv. Det tycks alltså ha rått en viss brist på broderskärlek, för att uttrycka det milt.
Det är intressant att jämföra konspirationen mot Gustav III med det andra mordet på en statsman i Sverige, alltså Olof Palme. Här vet vi inte med säkerhet om det var en konspiration. Det kan ju ha varit en ensam galning som låg bakom. Ett fyllo greps och fälldes i tingsrätten, bara för att senare frias i hovrätten.
Det som dock mest slår en iakttagare är skillnaden i polisens uppförande. Polismästare Liljensparre ingrep omedelbart redan på operan och beordrade att dörrarna skulle stängas. Ingen fick gå förrän de tagit av sig maskerna och identifierats. Därefter dröjde det bara några dagar för honom att gripa mördaren och ett fyrtiotal av de sammansvurna. Och detta utan att ha tillgång till några moderna hjälpmedel som fingeravtryck, kameror eller DNA.

Ingen riktig polis
Jämför detta med länspolismästare Hans Holmér som härjade i ett år utan att komma närmare en lösning. Han hade ”räknat ut” vilka som låg bakom, nämligen kurderna i PKK. Till saken hör att Holmér inte var en riktig polis utan en byråkrat som hade rätt politiska åsikter, för makthavarna vill säga. Om det fanns någon Liljensparre i Sverige 1986 fick denne aldrig chansen. Om detta kan man bara spekulera.
Vad vi dock vet säkert är att mordet på Gustav III var en konspiration. Det råder ingen tvekan om det. Konspirationer har spelat en större roll i vår historia än många är medvetna om. Det viktiga när det gäller konspirationer mot statsmän är kanske inte vem som håller i vapnet, utan vilka krafter som ligger bakom. Och vad som låg bakom i fallet Gustav III vet vi, tack vare ett kompetent polisarbete av polismästare Liljensparre.
Per Bolander

”Vad vi dock vet säkert
är att mordet på Gustav III
var en konspiration”

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s