Nyheter

Nytt krav från Miljöpartiet:

Vill införa skatt på diväteoxid

Miljöpartiet vill införa en skatt på diväteoxid. Människan orsakar stora utsläpp, från hushåll, industrier och flygplan. Det påverkar miljön och klimatet negativt, och stora mängder kan dessutom orsaka katastrofer.

Alltför stor fokus har hittills lagts på att bekämpa ämnen som bara förekommer marginellt i vår miljö. Nu vill miljöpartiet ta ett större grepp på miljöproblemen och göra något åt de verkligt stora problemen.
Diväteoxid är ett ämne som finns i mycket stora mängder, och som kan ha väldigt skadliga effekter på både miljön och människors hälsa. Men hittills har diväteoxid kunnat röra sig under miljörörelsens radar, så att säga.
För mycket diväteoxid kan exempelvis försvåra framkomligheten och därför utgöra en fara för människors säkerhet i samband med olika nödlägen.

Farligare än koldioxid
Diväteoxid påverkar växthuseffekten mer än koldioxid, kommenterar en miljöpartist som vill vara anonym. Ändå pratar vi bara om koldioxid. Eftersom diväteoxid finns i så stora mängder, påverkar den klimatet mer än koldioxid.
Flyget släpper ut stora mängder diväteoxid. Dessa utsläpp bildar ibland långa strimmor på himlen orsakade av att diväteoxiden kristalliseras i den kalla och fuktiga luften. Den kan då bidra till klimatförändringarna.
Diväteoxid bildas också i atmosfären. Genom ökad kosmisk strålning har mängden diväteoxid ökat på senare år. Detta bidrar också till klimatförändringarna.
Men vi människor ökar mängden diväteoxid i atmosfären genom att släppa ut stora mängder, exempelvis från kraftverk och industrier. Men också från hushållen. Kärnkraftverk använder stora mängder diväteoxid i sin produktion, och av dessa mängder förångas en del och släpps ut i atmosfären.

Orsakar katastrofer
Koldioxid är en nödvändig gas för våra växter. Diväteoxid är också positiv för livet i lagom stora mängder, men vi vet att kemikalien har orsakat långt fler dödsfall i samband med katastrofer än koldioxid. Det finns många exempel på det.
Diväteoxid täpper till andningsvägarna och kan orsaka kvävning. Det kan påskynda korrosion av metaller. Och stora mängder kan dessutom orsaka kraftig erosion som kan påverka infrastruktur och leda till stora katastrofer.
Diväteoxid används ibland i samband med brandbekämpning, och kan då orsaka skador på fastigheter och egendom.
Miljöpartiet vill därför införa en skatt på diväteoxid. Enligt obekräftade uppgifter är finansdepartementet positivt till förslaget.
WESTSIDA 2020-04-01

FOTNOT 1: Aktivister som anser att diväteoxid är så farlig att den borde förbjudas har startat en namninsamling. Bifogar en länk till namninsamlingen.
https://www.skrivunder.com/forbjuda_divateoxid

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s