Dålig energipolitik bakom elbristen

Bygg ut den småskaliga vattenkraften istället

Bristen på el är onödig. Politiken tar inte sitt samhällsansvar. Istället låter man olika särintressen dominera energipolitiken.
Det är nästan obegripligt att statliga myndigheter tillåts fortsätta sin kampanj mot småskalig vattenkraft samtidigt som bristen på el blir ett allt större problem i södra Sverige.
Statliga tjänstemän på Kammarkollegiet, Havs- och vattenmyndigheten och flera länsstyrelser har länge arbetat för att lägga ner små vattenkraftverk. Detta gör man trots ett starkt folkligt stöd för vattenkraften, och att en majoritet i riksdagen vill behålla den småskaliga vattenkraften.
Inte sällan skyller dessa tjänstemän på EU och hänvisar till EU:s vattendirektiv. Trots att EU klargjort att man inte vill att Sverige lägger ner och river ut småskalig vattenkraft.
Riksdagen beslutade i juni 2018 att småskalig vattenkraft ska vara kvar men förses med moderna miljötillstånd. Ändå sitter representanter för nämnda myndigheter, tillsammans med branschen och diskuterar hur mycket man ska minska elproduktionen från små vattenkraftverk. Samtidigt som det råder brist på el.
Istället borde Sverige bygga ut den småskaliga vattenkraften. Det finns många argument för det. Huvuddelen av den småskaliga vattenkraften finns söder om Dalälven. Det konsumeras också mest el. Bristen på el är delvis ett överföringsproblem.
Ju fler kraftverk som läggs ner i södra Sverige, desto större blir behovet av att ”frakta” el från de stora kraftverken i norr, till konsumenterna i söder.
Vattenkraften är den mest miljövänliga av alla energislag. Den är förnyelsebar och har i särklass lägst klimatpåverkan. Motståndet mot vattenkraften grundar sig i en överdriven förkärlek för att för nöjes skull fånga prickig fisk med hjälp av fluga. Det är en fritidsaktivitet vars lobbyister haft stora framgångar, främst genom att rida på diffusa miljömål som ”biologisk mångfald”.
Vattenkraftens dammar påstås vara vandringshinder. Helst vill flugfiskarna riva alla dammar, så fisken kan vandra fritt. En lösning kan vara att bygga fiskvandringsvägar. Nyligen besökte Vattenmyndigheten Västerhavets vattendelegation Gullspång och fick då veta att kraftbolaget där lagt ner 54 miljoner på att bygga en vandringsväg för lax.
Många forskare menar att det finns tillräckligt med lekvatten för vandrande fisk i Sverige. Men den åsikten delas inte av flugfiskarna och motståndarna till småskalig vattenkraft.
När elbristen blir ett hot mot sysselsättningen och stora företag väljer att inte investera eftersom de inte kan garanteras tillräckligt med el i södra Sverige, då är det dags för politikerna att gripa in och göra nödvändiga prioriteringar.
Staten är en dominerande aktör på elmarknaden. Genom Vattenfall, Svenska Kraftnät och Energimyndigheten har staten stora möjligheter att påverka elmarknaden. Nu har man under en längre tid drivit upp elpriserna.
Är det då inte dags att sätta stopp för statens kampanj mot småskalig vattenkraft. Och istället göra en satsning för att bygga ut och öka produktionen av el. En utbyggnad av småskalig vattenkraft skulle minska behovet av dyra överföringsledningar eftersom el från små kraftverk produceras närmare konsumenterna.
Det är således dags för riksdag och regering att ingripa och sätta stopp för att en liten minoritet tillåts förvärra situationen på elmarknaden. De enorma kostnaderna för fiskvandringsvägar står inte i rimlig proportion till nyttan. Och vi behöver elen från den småskaliga vattenkraften.

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s