Kritiken växer

Nossan är ett av norra Europas artrikaste vattendrag. Ändå hävdar vattenmyndigheten att den inte uppnår god ekologisk status. Nu ifrågasätter Essunga kommun myndighetens bedömningar, och kräver att regeringen överprövar. Arkivfoto: G Åhrén

Essunga begär överprövning

”Oklart om krävda åtgärder verkligen gör nytta”

NOSSEBRO: Kostnaderna blir för stora. Nyttan med krävda åtgärder är oklara. Essunga anser att vattenmyndighetens förslag till åtgärder är för omfattande, och att det kostar för mycket. Kommunen kommer därför att begära överprövning.

Det handlar om vilka ansträngningar landsbygd och kommuner ska göra för renare vatten åren 2021 till 2027. Vattenmyndigheterna tycker inte att vattnet är tillräckligt rent, och har lagt fram ett förslag som innehåller 60 olika åtgärder, som nu är ute på remiss. Den totala kostnaden för detta är beräknad till 24 miljarder kronor.
Kommunerna föreslås få en utökad roll i arbetet. Flera kommuner diskuterar hur de ska förhålla sig till förslaget. Och många är kritiska och menar att vattenmyndigheten går för långt.
Essunga kommun kommer att begära överprövning av vattenmyndigheten Västerhavets  förslag till åtgärdsprogram. En orsak är de omfattande kostnader som kommer att drabba jordbruket i kommunen, men också de kostnader som drabbar kommunen själv.
Kostnaderna för de åtgärder som föreslås i Essunga är beräknade till över 400 miljoner kronor. Det är mycket pengar för en liten kommun. Kostnaderna enbart inom jordbruket är beräknade till 116 miljoner.
Kommunen har analyserat siffrorna i samverkan med LRF Essunga, och kommit fram till att det saknas en konsekvensanalys. Det är därför oklart om de krävda åtgärderna verkligen gör någon nytta.

Oklar nytta
Kommunalrådet Daniel Andersson(M) bekräftar att Essunga kommun kommer att begära överprövning. Han tycker inte att konsekvenserna i förhållande till miljönyttan är rimliga. Kostnaderna för Essunga är beräknade till 461 miljoner kronor, berättar han.
– Och så vet man inte om åtgärderna kommer att ge miljönytta. Det är jättekonstigt att jobba på det sättet, säger Daniel Andersson.
– Självklart ska vi ha ett bra vatten. Men det får ju vara rimliga gränser.
Essunga kommun är inte ensam om att ha reagerat på vattenmyndighetens förslag. Även Grästorps kommun överväger att begära överprövning. Och enligt uppgift diskuteras frågan i ytterligare ett antal kommuner i Västsverige.
Precis som Essunga har många reagerat på är att det saknas en riktig konsekvensanalys. Daniel Andersson menar att myndigheten inte tar hänsyn till att det ser olika ut i landet. Nossan, som rinner genom Essunga kommun, är exempelvis ett av norra Europas artrikaste vattendrag. Ändå hävdar myndigheten att vattendraget inte uppnår god ekologisk status.
– Stämmer verkligen den här klassificeringen av våra vattendrag, undrar Daniel Andersson.

Orimliga krav
Som kommunalråd i Essunga har Daniel Andersson ett starkt stöd. Han kommer av allt att döma inte att ha några problem att få majoritet för förslaget att begära överprövning. Vattenmyndighetens åtgärdsförslag kommer att drabba många landsbygdsföretagare i Essunga om det blir verklighet. Det gäller jordbruket men också kvarnar och sågverk som drivs med småskalig vattenkraft.
De gröna näringarna är viktiga för Essunga kommun.
– Varför ska Sverige alltid vara snäppet bättre än alla andra. Någonstans måste man ställa kostnad mot miljönyttan, säger Daniel Andersson.
Vattenmyndigheten har exempelvis vägrat att klassificera Nossan som ett kraftigt modifierat vattendrag, trots att Nossan är kraftigt modifierad, och att riksdag och regering beslutat att alla möjligheter till undantag som EU-rätten medger ska utnyttjas fullt ut.
Ett annat problem för de som bor på landsbygden är orimliga krav på enskilda avlopp. Där ligger den stora kostnaden, och det kommer att drabba många.
– Vad blir konsekvensen av det, undrar Daniel Andersson.
Övergödningen är inget stort problem i Nossan. Fisken frodas, liksom sportfisket.
Han tar ett annat exempel. Strukturkalkning.
– Med de jordar vi har här i Essunga kommer det inte att ha någon effekt, säger han.
– Varför ska vi strukturkalka om det inte har någon effekt?

Dyrt för bönderna
Bönderna kommer att få betala en stor del av kostnaden för strukturkalkning.
Men även kommunens kostnader kommer att öka på grund av krav på ökad tillsyn. Kommunen tvingas anställa fler inspektörer.
– Den kostnaden landar också i knät på bönderna.
Det är några exempel på att myndigheten inte lyssnar. Daniel Andersson är kritisk till att det inte skett någon verklig samverkan med de som berörs, trots att både direktivet och lagen förutsätter att så sker.
– Det är inte fel att ha bra vattenkvalitet, men då måste man förklara för de som berörs vad effekten blir. De som drabbas borde få vara med och tycka till, säger Daniel Andersson, som inte tycker att det skett något verkligt samråd.
– Nej det tycker jag inte. Det känns som man inte har lyssnat.
– Ta exempelvis den småskaliga vattenkraften så står alla bakom den, men ändå håller man på med detta i alla fall.

Fler begär överprövning
Daniel Andersson tror att fler kommuner i Skaraborg kommer att begära överprövning. Grästorps kommun är också inne på att begära överprövning.
Dammar och småskalig vattenkraft berörs av förslaget. Det finns flera dammar och kraftverk i Nossan. Några ligger i Essunga kommun.
Johan Hillström, ordförande i Västsvensk Vattenkraftförening, välkomnar Essunga kommuns beslut att överpröva.
– Det är bra. Det är fantastiskt att det finns kommuner som är nära sina medborgare, säger han i en kommentar.
Han betecknar vattenmyndighetens förslag som världsfrånvänt.
– Man gör ju ingenting för att tillvarata de möjligheter till undantag som EU-rätten medger.
Göran Åhrén

”Någonstans måste man
ställa kostnaden
mot miljönyttan”

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s