Landsbygd

 Lantbrukare Börje Berndtsson har reagerat på debatten om den kampanj som Klimatklubben med stöd av ABF initierat, och som går ut på att få fler människor att bli veganer. Vegonormen sprider sig som om det vore en självklarhet. Problemet är bara att vi inte kan rädda klimatet genom att sluta äta kött. Köttdebatten i Sverige har spårat ur, menar Börje Berndtsson, som anser att LRF borde göra mer för att försvara det svenska jordbruket.

Vegonormen en bluff

Vegonormen är en bluff. Korna har ingen eller väldigt liten påverkan på klimatet. Vi förbättrar därför inte klimatet genom att sluta äta kött.
Inte ens om alla i Sverige skulle sluta äta kött påverkar det klimatet. Det råder alltså utbredda missuppfattningar när det gäller kött och klimat.
Det spelar faktiskt ingen roll vad vi gör i Sverige. Inte så länge ökningen av utsläppen av koldioxid i Kina är större än de totala utsläppen här. Det är alltså bara frågan om symbolhandlingar. Men det är symbolhandlingar som får konsekvenser.
Världens vanligaste bristsjukdom är brist på vitamin B 12. Det leder till livslånga och allvarliga nervskador. Värst är detta för det det uppväxande släktet, som inte får i sig tillräckligt med vitamin B12 om de bara äter vegetarisk kost.

Beroende av import
Men vegonormen får också konsekvenser för den svenska livsmedelsförsörjningen. Det svenska jordbruket drabbas hårt av en minskad efterfrågan på kött. Det påverkar i sin tur vår självförsörjningsgrad.
Vi var självförsörjande till 85 procent när vi gick med i EU. Sedan har kriserna avlöst varandra. Vi har haft griskris och mjölkkris. Och nu har vi en köttkris, som är politiskt skapad. Självförsörjningsgraden är nu under 50 procent. Vi är alltså helt beroende av import av livsmedel.
Den svenska livsmedelsproduktionen fortsätter att sjunka. Om vi inte har tillräcklig produktion av livsmedel, då hamnar vi i en allvarlig situation i kristider. Och det helt i onödan.
I själva verket bygger köttdebatten i Sverige på överdrivna uppgifter från ”chalmersforskare” som i en serie artiklar påstod att korna stod för en stor del av utsläppen av klimatgaser. Det är inte sant.

Skillnad på kolcykel
Man har inte tagit hänsyn till den korta och långa kolcykeln. Den svarta och den gröna.
Det är inte farligt i sig att omsätta kol, om man rör sig i den gröna, den korta kolcykeln. Det är den svarta kolcykeln, den som tillför ny fossilbaserad koldioxid till atmosfären, som är farlig.
Koldioxidhalten i atmosfären är 0,04 procent. Av det står människan för tre procent.
Av de tre procenten som människan står för, kommer en promille från källor i Sverige. Av den promillen står köttet för fem procent. Inte 15 procent som påståtts i debatten.
Finns det någon som på fullt allvar tror att vi kan påverka klimatet genom att köpa en vegoburgare?
Oavsett vem som har rätt i debatten, så har det ingen effekt på klimatet om så alla svenskar slutar äta kött. Det kan vem som helst räkna ut.

En björntjänst
Vi gör oss själva en björntjänst. En riktigt allvarlig björntjänst, om man slutar äta något som är nyttigt, därför att man tror att det har en klimateffekt. Istället får det en negativ effekt på vårt intellekt. Vi blir helt enkelt dummare av den här klimatdebatten.
Ändå håller flera statliga myndigheter på att införa vegonorm i sin verksamhet. Vegonorm innebär att det är vegetarisk mat som är det normala. Länsstyrelsen i Västra Götaland har bestämt sig för vegonorm. Skolverket är inne på samma linje.
Även inom flera kommuner diskuteras samma sak. Stockholms stad är ett exempel.
Om svenska myndigheter anser att djur skadar miljön och klimatet, då blir ju hela den svenska livsmedelsproduktionen lidande. Det kan få allvarliga konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen och vår självförsörjningsgrad. Och vår situation blir ännu mer utsatt
Det är ett betydligt allvarligare problem att produktionen av livsmedel och självförsörjningsgraden minskar.

Överdrifter
Köttdebatten bygger på överdrifter. Idislarnas inverkan på klimatet är noll.
Metan är inget stort problem. Metanet är flyktigt, och omvandlas ganska snabbt till koldioxid och vatten. Den största delen av metanet kommer från naturliga källor, även från icke-organiska källor. Jordskorpan liksom havsbotten läcker metan.
Av den tillförsel av metan som mänsklig aktivitet står för är exempelvis risodling ett större problem än nötkreatur.
Den delen av metanet som kommer från kor tillhör dessutom den korta kolcykeln. Och därför inget problem ur klimatsynpunkt.
Metanet kan vara ett problem, men det är i så fall det fossila metanet, som innebär ett tillskott. Det sker exempelvis vid förbränning av naturgas.
Slutsatsen av detta är att de så kallade ”chalmersforskarna” överdriver kornas påverkan på klimatet och har inte tagit med alla aspekter när det gäller metanet.

Veganer blir dummare
Lägg till detta att korna äter gräs, en gröda som människan inte kan tillägna sig. Vi har gott om marker där det inte går att odla växter, men där det går att ha djur på bete. För att öka självförsörjningsgraden behöver vi använda den marken till produktion av livsmedel.
Vid djuruppfödning är det framför allt vid insamlingen av fodret som det krävs fossila bränslen. I Sverige har vi djuren uppstallade åtta månader om året.
Kött och mjölk är beroende av en fleråriga gröna gräsgrödor. Man plöjer inte varje år. Till skillnad från en spannmålsbaserad produktion. Det går alltså åt mer diesel vid växtodling än vid produktion av nötkött och mjölk.
Vegonormen är en aningslös trend som kan leda till allvarliga bristsjukdomar. Frågan är om det är värt att riskera våra barns hälsa, när vi samtidigt vet att åtgärden att minska köttkonsumtionen i realiteten inte har någon som helst effekt på klimatet.
Även om så varenda svensk skulle bli vegan, så har det ingen påverkan. Det enda vi uppnår är att människor blir dummare.
Börje Berndtsson

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s