”Lägg ner HaV”

KD vill lägga ner HaV Kritiken mot Havs- och vattenmyndigheten växer Riksdagen: Lägg ner Havs- och vattenmyndigheten. Det föreslår Kristdemokraterna. Bakgrunden är växande kritik. ”Myndigheten har på kort tid tagit initiativ som starkt bör ifrågasättas”, skriver KD. I en motion…

Vatten

”Kostnaderna får inte bli orimliga” Det kommer att bli regelförändringar. Regeringen jobbar med frågan. Det var budskapet från riksdagsledamoten Mats Green (m), som talade på Smålands vattenkraftförenings årsmöte den gångna helgen. Mats Green är populär bland kraftverksägarna i Småland. Det…

Sista utposten

Regeringen ber räven vakta hönsgården Närmare ett erkännande att regeringen misslyckats med energipolitiken kan man kanske inte komma. Genom sitt utspel sätter miljöminister Annika Strandhäll fingret på den springande punkten i konflikten mellan sportfisket och andra samhällsintressen. Normsättningen.Miljökvalitetsnormen är skräddarsydd…